Liepājas Vides un veselības daļas un SIA "Komunālā pārvalde" speciālisti, apsekojot pilsētu, konstatējuši, ka Apšu ielā pie nama Nr. 20 tīšām noindētas četras jaunās apses.

Tās apbērtas ar kādu ķīmisku vielu, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele. Pašvaldība aicina iedzīvotājus nepalikt vienaldzīgiem un ziņot pašvaldības policijai par jebkāda veida kaitniecību pilsētas zaļajai rotai.

Vienu no četrām apsēm SIA "Komunālā pārvalde" ir izrakusi, jo tā bija noindēta neatgriezeniski, nokaltušas bija ne tikai koka lapas, bet skarta bija arī miza, kas norādīja uz to, ka koks vairs nav dzīvotspējīgs. Pārējām trīs apsēm tiks noņemta saindētā augsnes virskārta, uzbērta jauna augsne un koks tiks rūpīgi laistīts, lai tā mizā parādītos jauni pumpuri un koks atdzīvotos. Ja koki nebūs dzīvotspējīgi, to stādījumus pašvaldība plāno atjaunot. Vides speciālisti atgādina – jebkāda veida kaitniecība pret kokiem un pilsētas apstādījumiem ir sodāma.  

Jaunās apses iestādītas pagājušā gada rudenī projekta "Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas modernizācija un ielu rekonstrukcija" ietvaros.

"Koki un apstādījumi – pilsētas zaļā rota, ir mūsu visu kopīgais īpašums, kas ir jāsargā un jāsaudzē, tādēļ pašvaldība aicina ikvienu iedzīvotāju, kurš ievēro kādas aizdomīgas darbības pie kokiem vai ir liecinieks tam, ka kokiem tiek tīšām kaitēts, nepalikt vienaldzīgiem malā, bet ziņot par to Liepājas pašvaldības policijai pa operatīvo tālruni 63420269", uzrunājot visus iedzīvotājus, uzsver domes Vides un veselības daļas dabas aizsardzības speciāliste Alda Damberga.

Dānijas apstādījumu speciālisti ir minējuši desmit argumentus zaļo teritoriju (koku) saglabāšanai un stādīšanai pilsētā:
– Koki ir pilsētas kultūrvēsturiskais mantojums;
– Koki iedzīvotājiem samazina stresu, rada estētisko baudījumu;
– Koki iedzīvotājiem nodrošina labu miegu un veselību;
– Koki attīra gaisu;
– Koki uzlabo mikroklimatu;
– Koki nodrošina tīru ūdeni;
– Koki slāpē troksni;
– Koki ir derīgu un retu putnu un kukaiņu mājvieta;
– Koki ražo kompostējamus atkritumus;
– Koki ir vieta dabas iepazīšanai pilsētā.
 
Vides speciālistu ieskatā koki ir unikāli dabas veidojumi, kas pilsētas vidē nodrošina mikroklimatu, absorbējot saules radiāciju un radot ēnu, attīra gaisu, izfiltrējot līdz 70 % gaisu piesārņojošo vielu, kā arī samazina troksni.