Saistībā ar plānoto akmens dobes atjaunošanu tās vēsturiskajā izskatā no 1. jūlija līdz 10. jūlijam notiek publiskā apspriešana par plānoto 16 koku ciršanu Jūrmalas parkā.

Akmens dobe Jūrmalas parkā izveidota 20. gadsimta trīsdesmitajos gados. Vēsturisko akmens dobi veido simetrisks plānojums, kurā četros līmeņos izkārtotas zemas taisnstūrveida terases ar viengadīgo un daudzgadīgo puķu stādījumiem, smalkas grants celiņi un laukumiņi ar soliņiem, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Ķēde.

Saistībā ar plānoto dobes atjaunošanu veikta šajā teritorijā augošo 70 koku un krūmu inventarizācija. Koku novērtējumu veica SIA “Labie koki" šā gada aprīlī. Saskaņā ar koku novērtējumu teritorijā par mazvērtīgiem atzīti 10 koki, 1 koks kā vitalitāti zaudējis, bet 4 koki atzīti par apdraudošiem (var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam).

Saskaņā ar SIA “Kokile" izstrādāto skici “Akmens dobes atjaunošana Jūrmalas parkā, Liepājā" paredzēts likvidēt 16 kokus. Četrus bīstamus kokus (ozols un 3 kļavas), astoņus mazvērtīgus kokus (6 kļavas, ozols un sudrabegle) un vienu vitalitāti zaudējušu koku (duglāzija). Papildus šiem kokiem paredzēts likvidēt 2 ozolus, kas nepārdomāti iestādīti pie centrālās ieejas. Ozoliem augot lielākiem, tiks nomāktas gar parka celiņu augošās liepas, kas veido vēsturisko Holandes liepu rindu. Lai samazinātu dobes noēnojumu, piedāvāts retināt vai reducēt vainagus četrām kļavām un likvidēt kļavu, kas noēno dobi un ciedru priedes dobes dienvidu pusē.

Tā kā projekta ietvaros paredzēts atjaunot sākotnējās kāpnes uz stadiona ieeju, paredzēts likvidēt novecojušos ceriņus un tūju rindu. Iepazīties ar skici, kurā attēlota vēsturiskās dobes atjaunošanas shēma ar likvidēt paredzētajiem kokiem, iespējams šeit.

Publiskās apspriešanas anketas varat aizpildīt Liepājas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, vai elektroniski šeit.

Pēc publiskās apspriešanas tiks apkopoti iedzīvotāju izteiktie viedokļi un nodoti izvērtēšanai Apstādījumu uzraudzības komisijai, kas pieņems galīgo lēmumu par koku ciršanu akmens dobes atjaunošanai Jūrmalas parkā.

Iepazīties ar materiāliem par plānoto koku ciršanu un saņemt sīkāku informāciju iespējams Liepājas pilsētas Domē, Vides nodaļā, 117 kabinēta pie dabas aizsardzības speciālistes Aldas Dambergas vai zvanot pa tālruni 63404745, vai rakstot uz e-pastu: alda.damberga@dome.liepaja.lv

Uzziņai:
Objekts: “Akmens dobes atjaunošana Jūrmalas parkā, Liepājā"
Projekta pasūtītājs: Liepājas pilsētas pašvaldība
Projektētājs: SIA “Kokile"