Līdz 20. augustam pretendenti var pieteikties pašvaldības izsludinātajā iepirkumā "Ēkas atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Teātra ielā 3, Liepājā", ko ierosinājusi SIA "Liepājas teātris".


Šajā iepirkumā tiek meklēts pretendents, kurš varētu izstrādāt kādreizējās Latvijas bankas Liepājas filiāles ēkas pārbūves būvprojektu minimālā sastāvā, kā arī saskaņot būvniecības ieceres dokumentāciju. Būves paredzētais galvenais turpmākās lietošanas veids ir "ēka plašizklaides pasākumiem".


Ēkas pārbūves projektētājam pagrabstāvā jāparedz arī telpas muzeja krājuma izvietošanai.


Teātra vajadzībām pirmajā stāvā jāparedz kafejnīca un virtuves telpa, garderobe, kase, izstāžu telpa, labierīcības, foajē. Tāpat pirmajā stāvā plānotas telpas šuvēju ceham, trīs darba kabineti ar divām darba vietām katrā, arhīvs, dekorāciju, kostīmu un rekvizītu noliktavas, labierīcības, tehniskās telpas.


Otrajā stāvā publiskajā zonā iecerēta ap 250 m2 liela skatītāju zāle, labierīcības un foajē.

Savukārt darba zonā plānota mēģinājumu zāle, divas grimētavas, labierīcības, dušas, tehniskās telpas, kostīmu un rekvizītu noliktava, muzikālā istaba, trīs darba kabineti ar divām darba vietām katrā.


Ēkā paredzēta esošā lifta un šahtas demontāža, pārseguma atjaunošana 2.stāva skatītāju zāles telpā, kā arī projektētājam jāparedz lifta izbūve ar piekļuvi publiskajai zonai, izvērtējot risinājumus, tajā skaitā lifta izbūvi ārpusē pie ēkas. Lifta izbūve varētu būt atsevišķa būvniecības kārta.


Jāparedz arī teritorijas labiekārtojuma izbūve.


Līguma izpildei paredzētas 140 dienas.