Cik tālu pavirzījies darbs pie pilsētas dzīvnieku kapsētas izveides? Uz šo jautājumu portāls irliepaja.lv atbildi saņēma no domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas speciālistes Kristīnes Čabikinas: "Komunālās pārvaldes speciālisti ir uzsākuši darbu pie iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas kapsētas būvprojekta izstrādei. Pēc tam tiks rīkots iepirkums par būvprojekta izstrādi".

Kā jau vēstīts, pērn septembra vidū noslēdzās publiskā apspriešana lokālplānojuma 1. redakcijai, kas groza pilsētas teritorijas plānojumu vietai, kur iecerēts izveidot mūsdienu prasībām atbilstošu dzīvnieku kapsētu. Savukārt novembrī SIA "Reģionālie projekti" izstrādāto lokālplānojumu deputāti apstiprināja. Teritorija, kurā plānots veidot dzīvnieku kapsētu atrodas Liepājas austrumu pusē, Zaļās birzs mikrorajonā, tās kopējā platība ir 11,8 ha, un tā atrodas starp 14. novembra bulvāri, Talsu ielu un Pulvera ielu.


Pēc lokālplānojuma apstiprināšanas tika lēsts, ka būs vajadzīgi "aptuveni divi gadi" līdz varēs uzsākt būvdarbus.