Pilsētas attīstības komitejas sēdē 11.janvārī deputāti atbalstīja domes Vides nodaļas sagatavotos projektu pieteikumus pludmales un ezera situāciju uzlabošanai.

Vides daļa līdz 31.janvārim vēlas iesniegt divus projektus Latvijas Vides aizsardzības fonda atklātajā konkursā. Viens no tiem apliecina, ka Vides nodaļa uzklausījusi daudzo ezera makšķernieku lūgumu aktīvāk novērst ezera aizaugšanu. Šī projekta, kas attiecas uz ūdeņu aizsardzību, ietvaros paredzēts izpļaut ezera niedres ap 50 ha lielā platībā – tur, kur to atļauj dabas aizsardzības noteikumi. Nopļautās niedres arī plānots izvākt no ezera. Projekta kopējās izmaksas plānotas 45 719 eiro apmērā, tajā skaitā 6857 eiro – pašvaldības finansējums.

Kā deputātiem skaidroja nodaļas vadītāja Dace Liepniece, projektam no Vides aizsardzības fonda iespējams saņem finansējumu līdz 50 000 eiro. Pašvaldības līdzfinansējumam jābūt vismaz 10% apjomā, bet projekta izstrādātāji paredzējuši, ka līdzfinansējums varētu būt 15% apjomā.

Savukārt otrs projekts attiecas uz pludmales labiekārtojumu. Saskaņā ar to, Vides daļa plāno pludmalē uzstādīt 12 jaunus pārģērbšanās kabīņu, soliņa un atkritumu tvertnes komplektus, ar kuriem tiktu nomainītas pašreizējās "morāli un fiziski" novecojušās ģērbtuves un soli.

Deputāte Ludmila Rjazanova aicināja to pludmales inventāru, kas vēl ir lietojams, "izmantot Karostas, un ne tikai Beberliņu" pludmalē. Pēc Liepnieces sacītā, tāds plāns ir arī projekta autoriem.

Pludmales labiekārtojumam paredzēts piesaistīt 60 720 eiro, no kuriem pašvaldības finansējums būtu 10 720 eiro.