Kad pagājušās nedēļas vidū portāls kopā ar Liepājas domes Vides un veselības daļas darbinieci Daci Liepnieci apmeklēja dzīvnieku patversmi, fotogrāfam bija jāpaliek aiz durvīm.

Patversmes vadītāja Anžela Dolmatova neiebilda pret apmeklējumu, taču pieprasīja uzrādīt biedrības „Par Liepāju”, kurai saskaņā ar domes lēmumu ir tiesības pārbaudīt patversmi un arī fotografēt dzīvniekus, pilnvaru. Tādas mums nebija, tāpēc saruna notika patversmes priekštelpā, bet fotogrāfam vispār nācās palikt aiz durvīm.

Pēc Liepnieces teiktā, kopš 16.aprīļa pašvaldība atkal ir noslēgusi līgumu ar SIA „EKO Kurzeme”, kas uzvarēja vairākkārt pagarinātajā konkursā par tiesībām šajā gadā izķert un aprūpēt klaiņojošos dzīvniekus. Tas nozīmē, ka patversme, ko apsaimnieko Liepājas Kinoloģiskās biedrības (LKB) ”Dzīvnieku aizsardzības grupa”, atkal var regulāri uzņemt un 14 dienas dot patvērumu klaiņojošajiem dzīvniekiem, kurus, savukārt, izķer „EKO Kurzeme”. Iepriekš, no pērnā gada novembra līdz jaunā līguma noslēgšanai, pašvaldība apmaksāja tikai ārkārtas gadījumus – sabrauktu dzīvnieku eitanāziju u.tml.

Kādos apstākļos dzīvnieki šobrīd dzīvo patversmē, redzēt neizdevās, arī nofotografēt dzīvniekus, kuri meklē saimniekus – ne. Taču patversmes vadītāja pastāstīja, ka patversmei, tātad arī dzīvniekiem tajā, neklājas slikti. „Tas pateicoties ziedotājiem," atklāja Dolmatova.

Saziedotās naudas pieticis gan lai salabotu jumtu (pērn pārliecinājāmies, cik traģiskos apstākļos dzīvnieki uzturas, ja ārā bijis spēcīgs lietus), gan lai sāktu iegādāties videokameras. Tās, kopskaitā 12, pēc Dolmatovas sacītā nepieciešamas galvenokārt iekšējiem novērojumiem. „Gribu zināt, kā strādā mani darbinieki un kas notiek patversmē, kad manis nav klāt,” atklāja Dolmatova.

Viena kamera būšot orientēta uz ieejas durvīm. Dolmatova: „Gribu paskatīties acīs tiem, kuri slepeni atved un pamet savus mājdzīvniekus pie patversmes”.

Plānots arī, ka divas stundas dienā ikviens varēs vērot patversmes dzīvniekus. Patversmes vadītāja iecerējusi, ka viens signāls tiks translēts uz „EKO Kurzeme”, otrs uz domes, bet trešais – patversmes mājas lapu.

Ziedotāju līdzekļi tikšot ieguldīti arī divu jaunu voljēru iegādē.

Ieskatījāmies arī dzīvnieku uzskaites dokumentācijā. Savādi šķita tas, ka pašvaldībai iesniedzamajos atskaišu dokumentos netiek ierakstīti dati par personām, kas adoptējušas kādu no patversmes dzīvniekiem. Dolmatova to skaidroja ar personas datu aizsardzību.

Saskaņā ar domes iepirkuma nosacījumiem, dzīvnieku izķeršana vai līķu savākšana „EKO Kurzeme” jānodrošina darba dienās no 8.00 līdz 17.00, pēc informācijas saņemšanas no domes, iedzīvotājiem vai policijas, nodrošinot dzīvnieku izķeršanu vai līķu savākšanu no pagalmiem, apstādījumiem, pludmales, ielām un citām sabiedriskām vietām ne vēlāk kā 30 minūšu laikā pēc informācijas saņemšanas. Likums paredz, ka par klaiņojošiem vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem dzīvniekiem jāziņo vietējai pašvaldībai, taču D.Liepniece ieteica zvanīt „EKO Kurzeme” dispečeram: t. 634 07320 vai Dzīvnieku patversmei: t. 63407318.

Savukārt bezsaimnieka kaķi ķerami vienīgi pēc principa „noķer-sterilizē-atlaiž”, iepriekš piesakot pašvaldības Vides un veselības daļā (zvanīt D.Liepniecei, t. 63404745).

Uzziņa
Aprīlī uzturētie  un eitanizētie dzīvnieki
suņi – 15, dienu skaits (par kurām maksā pašvaldība) –112, pavisam – 210 dienas;

kaķi – 11, dienas, par kurām maksā pašvaldība – 79, pavisam – 154 dienas;

kaķi programmā „izķer-sterilizē-atlaiž” – 60, no tiem 27 runči 27dienas, pavisam 93 dienas; 33 kaķenes – 66 dienas, pavisam – 93 dienas;

vārna – 1, vienu dienu;

eitanizēti: suņi – 4 (no tiem 3 vet.klīnikā), kaķi – 3 (vet.klīnikā), kaija –1 (vet.klīmikā);

“EKO Kurzeme” izķerto dzīvnieku skaits: suņi – 10, kaķi – 71, vārna –1, kaija – 1;

adopcijā nodotie dzīvnieki: 5 suņi, 1 kaķis;

atlaisti brīvībā – 1 vārna.
        
Maijā  uzturētie  un eitanizētie dzīvnieki
suņi – 14, dienu skaits (par kurām maksā pašvaldība) – 64, pavisam – 196 dienas;

kaķi – 39, dienas, par kurām maksā pašvaldība – 201, pavisam – 546 dienas;

kaķi programmā „izķer-sterilizē-atlaiž” – 68, no tiem 34 runči 34 dienas, pavisam 102 dienas; 34 kaķenes – 68 dienas, pavisam – 102 dienas;

vārna – 1, vienu dienu;

eitanizēti: suņi – 3, kaķi – 23 (22 no tiem vet.klīnikā), kaija –1 (vet.klīnikā);

“EKO Kurzeme” izķerto dzīvnieku skaits: suņi – 5, kaķi – 99, kaija – 1;

adopcijai nodotie dzīvnieki: 7 suņi, 2 kaķis;

no 1.janvāra līdz 18.jūnijam adoptēts 41 suns un kaķis;

no 1.janvāra līdz 31.maijam programmas izķer-stērilize-atlaiž ietvaros sterilizēts 191 kaķis, eitanizēts 21 kaķis;

uz 18. jūniju patversmē uzskaitē un uzturēšanā bija 29 suņi un 34 kaķi.

(Anželas Dolmatovas sniegtie dati)