Šonedēļ pēc Komunālās pārvaldes pasūtījuma SIA “Tranzīts L” arboristi Brīvības ielā veic koku stādījumu kopšanu, informē Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Paredzēts sakopt koku vainagus, nomainīt stiprinājumus un tur, kur nepieciešams, noņemt lieko augsni ap stumbru saknēm, kā arī izņemt tos nokaltušos kokus, kurus nav iespējams saglābt.
 
2019.gada oktobrī pēc Komunālās pārvaldes pasūtījuma SIA "LABIE KOKI eksperti" veica Brīvības ielas koku apsekošanu un novērtēšanu posmā  no Zemnieku ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei pie krustojuma ar Pulvera ielu, kā arī sniedza savus ieteikumus stādījumu turpmākajai kopšanai un atjaunošanai.

Pavisam SIA "LABIE KOKI eksperti"  inventarizēja 879 kokus. Par izciliem atzīti 14 koki, par ļoti vērtīgiem un izciliem – 165 koki, par vērtīgiem – 400 koki.

Diemžēl kopējā koku skaitā minētā uzņēmuma pārstāvji par mazvērtīgiem novērtējuši 259 kokus un par nevērtīgiem – 41 koku.

Stadījumu turpmākās attīstības un atjaunošanas interesēs "LABIE KOKI eksperti" ir ieteikuši no mazvērtīgiem un nevērtīgiem kokiem izņemt 126 – jo šie koki ir nokaltuši vai daļēji nokaltuši, vai tie ir ar zemu dzīvotspēju un tos nav iespējams saglābt.

Nupat, maijā, Komunālā pārvalde ir papildus apsekojusi Brīvības ielas koku stādījumus un konstatējusi, ka pilnībā nokaltuši vai gandrīz nokaltuši ir 54 melnalkšņi un 5 kļavas – šos kokus paredzēts izņemt. Savukārt 67 citus mazvērtīgos/nevērtīgos kokus pārvalde turpinās kopt, palīdzot tiem izdzīvot.

Visiem Brīvības ielā augošajiem kokiem tiks veikta vainagu kopšana, izgriežot nokaltušos zarus, zarus – galotņu konkurentus un pārāk zemu augošos zarus, tiks dots papildu mēslojums, sakārtotas atsaites un veikti citi darbi.

Par Brīvības ielas stādījumu atjaunošanu saskaņā ar pieaicināto speciālistu rekomendācijām pašvaldība lems rudenī. Viens no ieteikumiem – koku stādījumus papildināt ar krūmu grupām, lai mazinātu ziemas periodā kaisītās sāls nelabvēlīgo ietekmi uz ieaugušo koku stumbriem.

Kopš 2017. gada, tas ir, pēdējo trīs gadu laikā Brīvības ielā koku stādījumi ir regulāri atjaunoti – ir iestādīti 30 Zviedrijas pīlādži, 14 kļavas un 20 melnalkšņi.

Brīvības ielas koku apstādījumi ir izveidoti 2011. gadā, rekonstruējot ielu 3,8 kilometru garumā ar ES līdzfinansējumu.

Gar ielas malām aug melnalkšņi, sarkanās, purpursarkanās un kalnu kļavas, sudrabvītoli, Zviedrijas pīlādži.

Brīvības ielas koku stādījumu apsekošana un apkopšana notiek atbilstoši dendrologa Andreja Svilāna ieteikumiem. Viņš 2017. gada rudenī pēc Komunālās pārvaldes lūguma apsekoja šo teritoriju un sniedza savus ieteikumus, kā rīkoties turpmāk.

A. Svilāna padoms ir turpināt pacietīgi kopt esošos stādījumus, palīdzot tiem izdzīvošanā un tikai tajos gadījumos, kad tiešām nav iespējams koku saglābt, lemt par tā izņemšanu un jauna iestādīšanu vietā.
   
Pēc A. Svilāna un "LABIE KOKI eksperti" secinājumiem koku augšanu Brīvības ielā ietekmē transporta plūsma, augsnes sastāvs, piemēram, stādbedrēs atstāti daļēji sablīvēti būvgruži, augsnes mitrums, reljefs, nepareizs koku stādīšanas dziļums, ielu kaisīšana ar pretslīdes materiālu un tīrīšana no sniega ziemā, vandaļu nodarījumi, sliktas kvalitātes stādu izvēle un vēl citi faktori.