Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisijas 2.novembra sēdes lēmumiem. Protokola izrakstu sagatavoja Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401
SĒDES LĒMUMI
LIEPĀJĀ


D A R B A  K Ā R T Ī B Ā
1.Par veco koku nozāģēšanu Pļavu ielā 16.
2.Par ozola un 2 liepu apzāģēšanu Ozolu ielā 26.
3.Par 7 koku apzāģēšanu Dzērves ielā 9.
4.Par nokaltušu vītolu Vaiņodes ielā.
5.Par ozola apzāģēšanu Klaipēdas ielā 78.
6.Par pīlādža un zirgkastaņas nozāģēšanu Kungu ielas 5 pagalmā.
7.Par koku apzāģēšanu pie Avotu ielas 10.
8.Par koku nozāģēšanu Celtnieku ielā 5.
9.Par koka nozāģēšanu Uliha ielas 11/11A pagalmā.
10.Par koku un krūmu izciršanu Latgales ielā 3.
11.Par nokaltušiem kokiem Karostā
-Atmodas bulvārī pie veikala "Ziemeļmols", 6 bīstamas papeles. Pie LMT torņa 7 nokaltušas zirgkastaņas un 2 papeles.
-Cēsu rotas ielā 2 nokaltušas papeles pie bērnu laukuma.
-Pulkveža Brieža ielā 12 – nokaltusi papele pie katedrāles žoga.
-Pulkveža Brieža un Kristiāna Dāla ielu krustojumā 4 nokaltuši koki.
-Invalīdu ielā – likvidējamas 9 papeles.
-Turaidas ielā 5 – 1 papele.
-Lazaretes ielā 4 – 2 papeles un zirgkastaņa.
-Virssardzes ielā – 2 papeles.
-Zemgales ielā pie manēžas nokaltusi zirgkastaņa un papele.
12.Par 2 nokaltušām papelēm Šķēdes ielā 11A.
13.Par 3 nokaltušiem kokiem (2 papeles un bērzs) Flotes ielā 12.
14.Par kokiem Sliežu ielā 5.
15.Par 2 koku nozāģēšanu Hika ielā 9.
16.Par publiskās apspriešanas rezultātiem par koku ciršanu Ganību ielā..

1.Par veco koku nozāģēšanu Pļavu ielā 16
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja nozāģēt vecos kokus, kuri bojā pamatus un neļauj renovēt mājas jumtu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka teritorijā aug 3 papeles, kuras ir vecas un bīstamas.  Mājas pagalmā aug 5 bērzi, no tiem vienā kāpņu telpas pusē 2 bērzi, no kuriem viens aug slīpi, bet otrā – 3 bērzi, kas aug viens otram cieši blakus, tuvu mājas logiem un tiem vajadzīga retināšana.

Atļaut organizēt 3 papeļu un 2 bērzu (slīpi augošo bērzu un 1 bērzu, no 3 bērzu rindas, kas ir jāparetina), kas aug Pļavu ielā 16, nozāģēšanu.

2.Par ozola un 2 liepu apzāģēšanu Ozolu ielā 26.
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā tiek lūgts apzāģēt uz ielas esošos kokus, kas aug pie mājas Ozolu ielā 26.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie mājas aug ozols, 2 zirgkastaņas, 2 liepas un akācija, kurām ir vajadzīga vainaga sakopšana.

Lūgt SIA "Komunālā pārvalde" organizēt viena ozola, 2 zirgkastaņu, 2 liepu un vienas akācijas, kas aug pie ēkas Ozolu ielā 26, vainaga sakopšanu 2016. gada rudenī.

3.Par 7 koku apzāģēšanu Dzērves ielā 9
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūdz atļauju apzāģēt vainagus 7 kokiem.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka koki aug tuvu ēkai un tiem vajadzīga vainagu samazināšana.

Atļaut organizēt 7 koku, kas aug Dzērves ielā 7, vainagu sakopšanu, piesaistot arboristu.

4.Par nokaltušu vītolu Vaiņodes ielā.
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" lūgumu apsekot koku, kurš ir bojāts.

Novērtējot situāciju, konstatēts, ka vītols ir ielūzis un tas nekavējoties jānozāģē.

Lūgt Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" organizēt viena vītola, kas aug Vaiņodes ielā, nozāģēšanu.

5.Par ozola apzāģēšanu Klaipēdas ielā 78.
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu apsekot ozolu un izsniegt atļauju vainaga apzāģēšanai, jo koka zari vēja laikā sitas pret ēkas logiem.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ozolam ir vajadzīga vainaga samazināšana.

Atļaut organizēt viena ozola, kas aug Klaipēdas ielā 78, vainaga sakopšanu, piesaistot arboristu.

6.Par pīlādža un zirgkastaņas nozāģēšanu Kungu ielas 5 pagalmā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi namu apsaimniekotāja iesniegumu, kurā informē, ka noliktavas Kungu ielā 9, Liepājā, īpašnieks, vērsies ar lūgumu atļaut nozāģēt ēkas tuvumā (uz dzīvojamās mājas Kungu ielā 5, Liepājā, zemes) augošos kokus, kas negatīvi ietekmē noliktavas konstrukcijas, jumtu un to remontdarbus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ēkai ļoti tuvu aug zirgkastaņa un pīlādzis, kas negatīvi ietekmē noliktavas (valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, valsts aizsardzības Nr.6390) konstrukciju.
2015. gada 5. augustā ir saņemts Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Kurzemes reģionālās nodaļas veiktās noliktavas, Kungu ielā 9, Liepājā, apsekošanas rezultātus, kurā tiek konstatēti atsevišķi apdraudējumi, un tādēļ pēc iespējas drīzāk ir jāveic pie ēkas tuvu augošo koku nociršana.

Atļaut namu apsaimniekotājam organizēt zirgkastaņas un pīlādža, kas aug Kungu ielā 5 un bojā noliktavu (valsts nozīmes arhitektūras piemineklis), nozāģēšanu.

7.Par koku apzāģēšanu pie Avotu ielas 10.
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāju lūgumu, apzāģēt 5 liepas, kas aug pie īpašuma Avotu ielā 10.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka liepām vajadzīga vainagu samazināšana.

Lūgt SIA "Komunālā pārvalde" organizēt 5 liepu, kas aug pie īpašuma Avotu ielā 10, apzāģēšanu 2016. gada rudenī.

8.Par koku nozāģēšanu Celtnieku ielā 5.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi namu apsaimniekotāja iesniegumu, kurā informē, ka ir saņemts dzīvojamās mājas Zviedru ielā 10, Liepājā, iesniegums ar sūdzībām par mājas tuvumā augošajiem kokiem, kuru zari bojā mājas jumtu un stipra vēja laikā, zariem lūstot, tie draud uzkrist un bojāt šķūnīšu un garāžu jumtus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka 2 vītolu puduri, kas aug Celtnieku ielā 5 ir iztrupējušiem stumbriem un bīstami. Kā arī to zari aug virsū blakus mājai.

Atļaut namu apsaimniekotājam organizēt 2 vītolu puduru, kas aug Celtnieku ielā 5, nozāģēšanu.

9.Par koka nozāģēšanu Uliha ielas 11/11A pagalmā.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūdz izsniegt atļauju koka, kas aug pagalmā, likvidēšanai, jo tā saknes bojā ēkas pamatus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pagalmā aug kļava, kura ir veca, tās zari skar ēku, bet saknes ieaugušas mājas pamatos. Koks traucē ēkas atjaunošanas darbiem.

Atļaut organizēt kļavas, kas aug Uliha ielas 11/11A pagalmā, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šā koka ciršanu.

10.Par koku un krūmu izciršanu Latgales ielā 3
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā tiek lūgs izsniegt atļauju krūmu un koku zāģēšanai, lai veiktu grāvju tīrīšanu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka krūmi aug grāvjos, kurus paredzēts sakopt, tāpēc atļauja krūmu ciršanai nav nepieciešama.

Atļaut organizēt krūmu, kas aug Latgales ielā 3 un traucē meliorācijas grāvju darbībai, nozāģēšanu.

11.Par nokaltušiem kokiem Karostā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Liepājas pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" lūgumu izsniegt atļauju par nokaltušu koku nozāģēšanu:     
-Atmodas bulvārī, pie veikala "Ziemeļmols", 6 bīstamas papeles, bet pie LMT torņa 7 nokaltušas zirgkastaņas un 2 papeles.
-Cēsu rotas ielā – 2 nokaltušas papeles pie bērnu laukuma.
-Pulkveža Brieža ielā 12 – nokaltusi papele pie katedrāles žoga.
-Pulkveža Brieža un Kristiāna Dāla ielu krustojumā 4 nokaltuši koki.
-Invalīdu ielā – likvidējamas 9 papeles.
-Turaidas ielā 5 – 1 kalstoša papele.
-Lazaretes ielā 4 – 2 papeles un nokaltusi zirgkastaņa.
-Virssardzes ielā – 2 papeles.
-Zemgales ielā pie manēžas nokaltusi zirgkastaņa un papele.

Apsekojot koku dabā, konstatēts, ka visi šie koki ir nokaltuši un bīstami.

Atļaut Liepājas pašvaldības aģentūrai "Nodarbinātības projekti" organizēt nokaltušo koku, kas aug iepriekš minētajās adresēs, nozāģēšanu.

12.Par 2 nokaltušām papelēm Šķēdes ielā 11A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Liepājas pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" lūgumu, izsniegt atļauju 2 papeļu nozāģēšanai.

Apsekojot kokus dabā, konstatēts, ka 2 papeles ir pilnībā nokaltušas.

Atļaut Liepājas pašvaldības aģentūrai "Nodarbinātības projekti" organizēt 2 papeļu, kas aug Šķēdes ielā 11A, nozāģēšanu.

13.Par 3 nokaltušiem kokiem (2 papeles un bērzs) Flotes ielā 12.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Liepājas pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" lūgumu, izsniegt atļauju 2 papeļu un bērza nozāģēšanai.

Apsekojot kokus dabā, konstatēts, ka teritorijā atrodas 2 nokaltušas papeles un viens bērzs.

Atļaut Liepājas pašvaldības aģentūrai  "Nodarbinātības projekti" organizēt 2 papeļu un viena bērza, kas atrodas Flotes ielā 12, nozāģēšanu.

14.Par kokiem Sliežu ielā 5.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi namu apsaimniekotāja iesniegumu, kurā tiek lūgts apsekot un izvērtēt dzīvojamās mājas Sliežu ielā 5 iedzīvotāju sūdzību par to, ka mājas teritorijā augošie koki stipra vēja laikā var apdraudēt iedzīvotāju drošību, kā arī nodarīt zaudējumus īpašumiem.

Apsekojot kokus dabā, konstatēts, ka teritorijā aug pīlādzis, kas ir ieaudzis palīgēkā, 2 liepas, kas ir galotņotas un vāji, negribīgi ataugušas. To zari aizēno logus, kā arī kļava, kurai ir vajadzīga vainaga sakopšana un retināšana. Vainaga retināšana vajadzīga arī vienai galotņotai un ataugušai liepai, kas tieši neaizsedz logus.
Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" ir noteikta kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja koka nozāģēšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pagalmā. Šo noteikumu 18.3. apakšpunkts nosaka, lai saņemtu pašvaldības atļauju koka nociršanai, komisijā jāiesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums par koka nociršanu.

1) Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt 2 liepu un pīlādža, kas aug Sliežu ielā 5, nozāģēšanu, pirms tam apstādījumu uzraudzības komisijā iesniegt dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku parakstus par šo koku nozāģēšanu.

2) Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt vienas kļavas un vienas liepas, kas aug Sliežu ielā 5, vainagu kopšanu un retināšanu, darbu veikšanai piesaistot arboristu.

15.Par 2 koku nozāģēšanu Hika ielā 9
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts izsniegt ciršanas atļauju 2 kokiem, no kuriem viens ir slims, bet otrs aug ar dubultu stumbru.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka koki ir 2 kļavas, kuru stumbru apkārtmērs ir 262 cm un 251 cm, šīs kļavas otra stumbra apkārtmērs ir 168 cm.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 19.punktu un 1.pielikumu, šāda izmēra kļavu ciršanai jāsaņem Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums. Savukārt saskaņā ar šo noteikumu 18. punktu, šo koku nozāģēšana jāsaskaņo arī ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, jo koki atrodas kultūras pieminekļu aizsardzības zonā.

Atlikt jautājumu par 2 kļavu, kas aug Hika ielā 9, nozāģēšanu, līdz Dabas aizsardzības pārvaldes un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumu saņemšanai.

16.Par publiskās apspriešanas rezultātiem par koku ciršanu Ganību ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Vides nodaļas apkopotos, sabiedriskās apspriešanas rezultātus par koku ciršanas ieceri SIA "Projekts 3" izstrādātajā projektā "Ganību ielas pārbūve no Zāļu ielas līdz Salmu ielai, Liepājā". Publiskās apspriešanas laikā tika saņemta 1 anketa, kurā iedzīvotājs paudis atbalstu koku ciršanas iecerei.

Lūdzu komisijas locekļus pieņemt lēmumu par 24 koku (1 vītola, 4 zirgkastaņu, 2 bērzu un 17 liepu) nozāģēšanu saskaņā ar iesniegto Ganību ielas pārbūves projektu.

Konceptuāli atbalstīt SIA "Projekts 3" izstrādāto projektu "Ganību ielas pārbūve no Zāļu ielas līdz Salmu ielai, Liepājā", kas paredz 24 koku likvidēšanu.