Turpinot sarunu par atkritumu apsaimniekošanas kārtību Liepājā, atbildot uz portāla irliepaja.lv uzdoto jautājumu "Vai atkritumu vadi Liepājas nav akmens laikmets atkritumu apsaimniekošanas jomā?", pilnsabiedrības "Vides pakalpojumi Liepājai" izpilddirektore Ramona Pitena norāda:

"Atkritumu vadi patiešām ir akmens laikmets atkritumu apsaimniekošanas jomā. Tie ne tikai nemotivē iedzīvotājus šķirot atkritumus, bet ir arī antisanitāri. Turklāt, konteineru izvešanu apgrūtina neērtās rampas pie atkritumu šahtām. Tāpat ir bijuši gadījumi, kad izvešanas brīdī no augšas tiek mesti atkritumi,  apdraudot mūsu darbinieku veselību. Atkritumu šahtās esošie konteineri pastāvīgi tiek bojāti, no augstuma uzkrītot smagākiem atkritumiem, pudelēm un burkām, kas trieciena rezultātā sašķīst, nošķaidot visu perimetru ar savu saturu".


Redakcijas piebilde. Ja reiz namu apsaimniekotāji nav ieinteresēti mainīt šo kārtību, varbūt pašvaldības politiķi un izpilddirekcija varētu "stimulēt" gan apsaimniekotājus, gan iedzīvotājus, piemēram, apstiprinot saistošos noteikumus, kas aizliegtu šādu atkritumu vadu lietošanu.