Tuvojoties siltākam laikam, palielinās iedzīvotāju aktivitāte ārpus telpām – tie dodas atpūsties parkā un jūrmalā. Taču palielinās pārkāpumu skaits, kas saitīti ar uzvedību sabiedriskās vietās.

Liepājas pilsētas Pašvaldības policija vēlas iedzīvotājiem atgādināt noteikumus, kas regulē sabiedrisko kārtību parkos, jūrmalā un citās sabiedriskās vietās.
Liepājas pilsētas pludmales un peldvietu lietošanas noteikumi nosaka aizliegumus, kas attiecas uz pludmales teritorijas ekspluatāciju, kā arī nosaka administratīvo atbildību noteikumu neievērošanas gadījumā. Liepājas pilsētas iedzīvotāji un viesi, iespējams, aizmirsuši to, ka parkā un pludmalē lietot alkoholiskos dzērienus un smēķēt nav atļauts (izņemot tam paredzētās vietas), peldvietās aizliegts izvest pastaigā un peldināt suņus un citus mājdzīvniekus utt. Tāpat pludmalē un kāpu zonā aizliegts iebraukt ar motorizētiem transportlīdzekļiem, teritoriju un ūdeni piegružot ar atkritumiem, bojāt pludmales inventāru, iegūt smiltis, bojāt kāpu aizsargstādījumus un citus augus. Atkarībā no dažādu noteikumu neievērošanas, soda sankcijas var robežoties no brīdinājuma līdz Ls 250 fiziskām personām, no Ls 50 līdz 300 - juridiskām personām.

Sabiedrisko kārtību Liepājas pilsētā regulē Liepājas pilsētas īpašumu, teritoriju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi. Sabiedriskās vietās aizliegts nepiedienīgi uzvesties, tās piegružot, u.c. darbības ārpus ētikas normām. Jāatgādina, ka mehāniskos transporta līdzekļus aizliegts novietot apstādījumos un mazgāt vai profilaktiski apkopt apstādījumos un citās vietās, kur tas nav paredzēts.

Liepājas pilsētas pludmales un peldvietu lietošanas noteikumi un Liepājas pilsētas īpašumu, teritoriju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi nosaka sabiedriskās kārtības normas, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību pilsētas robežās, saglabātu kārtīgu un sakoptu pilsētvidi, kas ir saistoši ne tikai pilsētas iedzīvotājiem, bet arī viesiem, it īpaši tuvojoties vasaras sezonai.

Uzziņai:
Liepājas pilsētas pludmales un peldvietu lietošanas noteikumi - http://www.likumi.lv/doc.php?id=249185

Liepājas pilsētas īpašumu, teritoriju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi - http://www.likumi.lv/doc.php?id=141210

Liepājas pilsētas administratīvās atbildības noteikumi - http://www.likumi.lv/doc.php?id=177823