Apstādījumu uzraudzības komisija (AUK) ir atļāvusi biedrībai "Liepājas kinoloģiskais centrs "Shutzengel"" organizēt 23 balto vītolu un divu bērzu, kas aug J.Asara ielā 45, nozāģēšanu, kā arī – visu minētajā zemesgabalā augošo koku vainagu kopšanu, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

AUK nav konstatējusi, ka šie koki būtu īpaši aizsargājami vai tie ir kādas īpaši aizsargājamas sugas dzīvotne, kā arī tie neatrodas īpaši aizsargājamā teritorijā un ka šo koku nociršana nav pretrunā normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzību un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.

Pieņemot lēmumu, AUK ir izvērtējusi arī publiskās apspriešanas rezultātus un suņu laukuma labiekārtošanas ieceri, ko plānojis īstenot kinoloģiskais centrs.

Koku ciršanas publiskajā apspriešanā, kas notika no 18. līdz 27. augustam, viedokli kopumā izteikuši 62 respondenti, no kuriem 48 atbalstījuši, 12 neatbalstījuši un divi respondenti daļēji atbalstījuši plānoto koku nociršanu.

Respondenti, kas aptaujā atzīmējuši, ka ieceri atbalsta, norādījuši, ka būs sakārtota un droša vide suņu apmācībām un socializēšanai, būs laukums, kāds Liepājā šobrīd nav. Viņi atbalsta biedrības apņemšanos iestādīt jaunus kokus un krūmus.

Savukārt publiskās apspriešanas dalībnieku daļa, kura nepiekrīt koku nociršanai, pēc AUK vērtējuma, pauduši vispārīgus vai uz emocijām balstītus viedokļus, piemēram: "argumenti, ka šādu projektu nevar realizēt bez koku izciršanas, ir vienkārši smieklīgi un slinki"; "koki absorbē ogļskābo gāzi"; "atstājiet vismaz saviem bērniem svaigu gaisu" utml.

Publiskā apspriešana notika saistībā ar biedrības "Liepājas kinoloģiskais centrs "Shutzengel"" pasūtīto teritorijas labiekārtošanas projektu, kura ietvaros paredzēts izveidot laukumu suņu apmācībām un citiem pasākumiem atbilstoši Eiropas standartiem. Koku rinda, kas atrodas zemes gabala vidusdaļā, un divi vītoli J. Asara ielas pusē traucē īstenot šo ieceri, tāpēc biedrība paredzējusi cirst 23 baltos vītolus un 2 bērzus.

Šo koku vietā gar teritorijas malu ir paredzēts iestādīt jaunus kokus – 21 balto vītolu un 2 bērzus, saskaņojot to ar Liepājas pilsētas AUK, kā arī veikt palikušo koku vainagu kopšanu.

Labiekārtošanai paredzētā platība – 5000 kvadrātmetri; žogs – 280 m; paredzētas divas ieejas ar vārtiem un stāvvieta četrām automašīnām.

Apstādījumu uzraudzības komisija kokus apsekojusi dabā 19. jūnijā.

Tā kā runa ir par dzīvotspējīgiem kokiem, kas aug Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabalā, par kuriem atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" nepieciešama pašvaldības atļauja, AUK, pirms ciršanas atļaujas izdošanas, nolēma rīkot publisko apspriešanu, informēt iedzīvotājus un uzklausīt sabiedrības viedokli.