Liepājas domes Vides nodaļa apkopojusi publiskās apspriešanas rezultātus par koku ciršanas ieceri Jūrmalas parkā saistībā ar akmens dobes atjaunošanu.

Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Vides nodaļas apkopotos publiskās apspriešanas rezultātus par koku ciršanas ieceri Jūrmalas parkā saistībā ar akmens dobes atjaunošanu, teikts komisijas protokolā Nr.17.

Koku ciršanas publiskās apspriešanas laikā saņemtas astoņas anketas, kurās trīs respondenti atbalsta koku ciršanu saistībā ar dobes atjaunošanu Jūrmalas parkā, viens – atbalsta daļēji, bet četri respondenti neatbalsta. Tie, kuri atbalstījuši šo ieceri, uzskata, ka tiks sakārtots šobrīd aizlaists objekts parkā. Savukārt ieceres neatbalstītāji savu viedokli pamato ar to, ka parks ir domāts kokiem, un visi koki parkā ir vērtīgi, ka nav jāsaglabā vecais, bet jāskatās uz priekšu, un, ka dobi var ierīkot citā vietā, kur nav jācērt koki.

Pirms šī projekta izstrādes ir veikta šajā teritorijā augošo 70 kokaugu novērtēšana un apkopota vēsturiskā informācija par objektu. Projekta risinājumā atrasts kompromiss starp koku likvidēšanu un objekta atjaunošanu vēsturiskajā izskatā. Parkam jāatstāj pozitīvs iespaids uz apmeklētājiem un jārada vēlme tajā uzkavēties.

Komisija ierosina likvidēt arī pie dobes centrālās ieejas augošās trīs pacipreses, jo šie koki ir pārauguši un novecojuši. Vietā iesaka paredzēt jaunus stādījumus, kā arī Holandes liepu rindā, kas aug gar galveno celiņu, atjaunot laika gaitā izkritušos kokus.

Komisija lēmusi konceptuāli atbalstīt SIA "Kokile" izstrādāto skici "Akmens dobes atjaunošana Jūrmalas parkā, Liepājā" un rekomendēt projektā paredzēt vēl trīs paciprešu likvidāciju, vietā paredzot piemērotus stādījumus, un papildināt liepu rindu gar galveno celiņu ar Holandes liepu dižstādiem.