Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valde savā sēdē 16.martā atbalstījusi iecerēto viesnīcas būvi zemesgablā Celtnieku ielā 1.

Kā portālu informēja SEZ pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe, izvērtējot vairākus priekšlikumus un Gunta Čukura iesniegtos dokumentus par viesnīcas būvniecības ieceri Celtnieku ielā 1, SEZ valde nolēmusi rezervēt nekustamā īpašuma Celtnieku iela 1 nomas un apbūves tiesības Guntim Čukuram uz vienu gadu viesnīcas  būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei.

2005.gada septembra beigās laikraksts "Kurzemes Vārds" par Celtnieku 1 (toreiz tur vēl atradās vēsturiska ēka) rakstīja:

"Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas valde noslēgusi zemes rezervēšanas līgumu ar SIA "Astramar" par zemi Celtnieku ielā 1, kur kompānija iecerējusi būvēt biroja ēku [..]. Līgums noslēgts uz gadu, kamēr uzņēmums izstrādās biroja tehnisko projektu. Uzņēmums šim nolūkam rezervējis zemi 517 kvadrātmetru platībā Celtnieku ielā. [..] "Šī iecere ir ļoti laba, jo grausta vietā, kas tur ir patlaban, iegūsim jaunu, modernu ēku," piebilda A.Boja (Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieks Aivars Boja – irliepaja.lv).