Pašvaldība apbalvojusi skolēnus par labākajiem zinātniskajiem darbiem, kas veltīti aktuālām vides problēmām Liepājā.

Izvērtējot zinātniskos darbus, žūrija, kuras sastāvā bija Liepājas domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde, kā arī Vides un veselības daļas pārstāves, pirmo vietu piešķīra Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas skolēnam Artūram Čukuram.

Artūrs Čukurs pirmo vietu ieguva par zinātniski pētniecisko darbu bioloģijā „Mazgāšanas līdzekļu sastāvā esošo enzīmu ietekme uz dzīvo organismu bezdzimumvairošanos”. Darba autors eksperimentā pierādījis dažādu veļas mazgājamo līdzekļu ietekmi uz rauga sēnes vairošanās procesu. Darba vadītāja bija Lilita Lepse.
„Man liekas, ka tas ir ļoti pozitīvi, ka pats var izvēlēties un pētīt interesējošo tēmu, varbūt pat atklāt kaut ko pavisam jaunu,” atzina pirmās vietas ieguvējs Artūrs Čukurs.

Otro vietu ieguva Ance Gruntmane no Liepājas Raiņa 6. vidusskolas par zinātniski pētniecisko darbu veselības zinātnē „Mūzikas ietekme uz asinsspiedienu jauniešiem”. Autore veikusi eksperimentu, lai pierādītu dažādu mūzikas stilu ietekmi uz cilvēka asinsspiedienu. Darba vadītāja Iluta Bebrekārkle.

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas audzēknes Martas Zāles-Zālītes zinātniski pētnieciskais darbs bioloģijā „Orhideju dzimtas aizsargājamo augu populāciju izplatība Tosmares dabas liegumā” ieguva trešo vietu. Autore uzskaitījusi un pētījusi orhideju dzimtas aizsargājamo augu izplatību dabas lieguma “Tosmare” ziemeļaustrumu daļā. Darba vadītāja L. Lepse.

Par zinātniski pētniecisko darbu „Šķirnes „Poļu koniks” zirgu ietekme uz Papes dabas parka ekosistēmu” autorei Maijai Reisai no J.Čakstes Liepājas 10. vidusskolas nolemts piešķirt veicināšanas balvu. Darba autore pētījusi savvaļas zirgu dzīves apstākļus un ietekmi uz dabas lieguma “Pape” pļavām.