Pasaules arhitektūras diena, ko atzīmē oktobra pirmajā pirmdienā, Liepājā pārtapusi arhitektūras mēnesī „Pilsētas gars”, kas ilgs no 8.līdz 31.oktobrim.

Šogad Arhitektūras dienās Liepājā mēneša garumā, sākot no 8.oktobra, notiks vairāk nekā desmit dažādi sarīkojumi, kas būs vērsti uz vietējā arhitektūras mantojuma un jaunāko sasniegumu popularizēšanu, kā arī Liepājas un visa Kurzemes novada arhitektūras nozarē strādājošo profesionālās kvalitātes paaugstināšanu un pieredzes apmaiņu.

Akcents uz „Pilsētas garu”
„Programmas tematiskie akcenti aptvers kultūras un izglītības iestāžu arhitektūru, jūgendstila periodu un mūsdienu aktualitātes,” skaidro Arhitektūras dienu programmas koordinatore Liepājas būvvaldes Vecliepājas rajona arhitekte Gunta Šnipke.

Šā gada devīze ir „Pilsētas gars”, un tas nozīmē, ka programmas ietvaros uzmanība būs veltīta ēkām, „kurās izpaužas pilsētas gara spēks tiklab vēsturē, kā mūsdienās”. Tās, pēc Šnipkes teiktā, noteikti „ir izglītības un kultūras funkcijām domātās celtnes”.

Oktobrī pēc individuālas vienošanās ar konkrētiem pilsētas arhitektiem Liepājas mācību iestādēs notiks Arhitektūras stundas, kuru laikā arhitekti un vecāko klašu skolēni risinās sarunas par izglītības un kultūras objektiem, arhitekta profesiju, dzīvi un projektēšanu.

Pēc Būvvaldes vadītājas Agritas Kulvanovskas un kolēģu, jaunākās paaudzes arhitektu, iniciatīvas ekskursijā pa pilsētu tiks aicināti 45 Liepājas vidējās izglītības iestāžu audzēkņi, kuriem ir padziļināta interese par arhitektūru. Ekskursijas laikā jaunieši varēs palūkoties uz pilsētu „caur arhitektūras prizmu”, papildinot savas zināšanas gan par jaunākajām būvēm, gan par vēsturiskām vērtībām.

Uz lietderīgu pasākumu – Arhitektūras darbnīcu – ieteicams posties Liepājas sākumskolu skolotājiem. Otrdien, 25. oktobrī, Liepājas Izglītības pārvaldes zālē Uliha ielā 36 Jauno arhitektu apvienība „Skolnieks Pētnieks Pilsētnieks” iepazīstinās ar atraktīvām metodēm darbā ar bērniem, kas būs izmantojamas arī pēc tam un arī izplatāmas tālāk saviem kolēģiem.

„2011. un 2012. gadā Liepājā ir aktualizēts pilsētas jūgendstila mantojums – vismaz 70 augstvērtīgas arhitektūras paraugi, kā arī interjeru apdares, būvgaldniecības u.c. amatu meistaru darbi, kas agrāk nav sistemātiski apzināti un analizēti. Informācijas trūkums novedis pie tā, ka paši liepājnieki neapzinās šā mantojuma patieso vērtību,” uzsver Šnipke.

Turpinās „Berči lasījumus”
Arī šajās Arhitektūras dienās turpināsies „Berči lasījumi”, kas ir „būtisks programmas akcents, jo rosina uz profesionālu pētniecību, veicina skaidrojošas publikācijas masu medijos, skolēnu projektu darbu izstrādi”.

Šāgada lasījumos lektori pievērsīsies skolu un kultūras objektu arhitektūrai ar kopējo nosaukumu „Kultūra – stils – skola”. Lasījumi notiks Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā, Ausekļa ielā 9. Šī jūgendstila perioda ēka pēc arhitekta Luija Melvila projekta uzbūvēta 1912. gadā – tātad šogad atzīmējam skolas ēkas simtgadi.

Taču Arhitektūras dienu mērķauditorija šogad ir ne tikai skolēni un skolotāji, dažādi pasākumi notiks arī nozares profesionāļiem un plašai publikai.

No 17. oktobra Liepājas Olimpiskā centra (LOC) telpās apmeklētājiem būs aplūkojama Liepājas arhitektu Andra un Aijas Kokinu darbu izstāde. Ekspozīcijā apskatāmi maketi, grafiskie materiāli, ēku foto u.c., kas veidoti un īstenoti gan Liepājā un Latvijā, gan Krievijā un citur.

Dažāda rakstura izstādes būs skatāmas arī pilsētas domes ēkā, tirdzniecības centros „Baata” un „Kurzeme”.

Piemēram, izstādē „Laikabiedrs – liepājnieks” tirdzniecības centrā „Baata” būs skatāmi arhitekta liepājnieka Jurija Perčatkina grafikas darbi un viņa projektēto objektu foto.

Perčatkins dzimis 1938.gadā Krievijā, Čeļabinskas apgabalā, arhitekta izglītību ieguvis Ļeņingradas Iļjas Repina Mākslas akadēmijā, kopš 1986. gada dzīvo uz strādā Liepājā, pēdējā laikā projektē galvenokārt privātmājas.

Līdz šim katru gadu Arhitektūras dienu laikā tirdzniecības namā „Kurzeme” bija skatāmi Rīgas Tehniskās universitātes studentu darbi. Šogad paredzētas izmaiņas – šeit būs izlikti Liepājas mākslas vidusskolas (LMV) arhitektūras programmas studentu diplomdarbi., Ekspozīcijā būs ietverti darbi, kas saistīti ar konkrētiem Liepājas objektiem – tie ir radošuma un profesionālo iemaņu pārbaudes darbi, realizācijai paredzēti projekti.

Arhitektūras dienās notiks arī citi interesanti pasākumi, piemēram, „Vernera sarunas” – kluba „V10” ilggadīgā „namatēva” Vernera Pīlēna atcerei, kurā aicināti piedalīties viņa draugi, bijušie kolēģi, domubiedri.

Informācija par Pasaules arhitektūras dienas norisēm Liepājā pieejama portālā www.liepaja.lv, kā arī portālā www.a4d.lv.

Visi Arhitektūras dienu pasākumi Liepājā ir bez maksas.

Uzziņa
Pasaules arhitektūras dienas pasākumi „Pilsētas gars”

Visiem interesentiem
08.10. plkst. 18.00
Arhitekta Jurija Perčatkina izstādes „Laikabiedrs – liepājnieks” atklāšana TC „Baata”, Klaipēdas ielā 104c

08.10. – 31.10.
Liepājas kultūras un izglītības iestāžu objekti fotogrāfijās, domes 2.stāva vestibilā, Rožu ielā 6

10.10. – 07.11.
Liepājas mākslas vidusskolas arhitektūras programmas diplomdarbu izstāde, TN „Kurzeme”, Lielā ielā 11   

18. 10. plkst. 18.00
Arhitektu Andra un Aijas Kokinu darbu izstādes atklāšana Liepājas Liepājas Olimpiskajā centrā, Brīvības ielā 39   

26.10. plkst.11.00
Berči lasījumi 2012 „ Kultūra - stils - skola” Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas zālē, Ausekļa ielā 9

Noteiktai auditorijai
01.10. – 31.10.
Arhitektūras stundas pilsētas mācību iestādēs

18.10. plkst. 15.00
Arhitektūras ekskursija skolēniem ar padziļinātu interesi par arhitektūru

25.10. plkst. 14.00
Arhitektūras darbnīca Liepājas sākumskolu skolotājiem

25.10. plkst. 19.00
„Vernera sarunas” – kluba „V-10” ilggadīgā „namatēva” Vernera Pīlēna atcerei.

Berči lasījumi 2012 „Kultūra – stils – skola”
26.oktobris

I daļa
No 11.10 Latviešu skolas – no būdiņām līdz pilīm. Latviešu izglītības un skolu ēku attīstība Latvijā 19. un  20.gs. Lektore Daina Lāce, Dr.art., LMA Mākslas vēstures institūta līdzstrādniece.

No 11.30 Liepājas izglītības iestāžu ēkas 19. gs. 2. puse līdz 2. pasaules karam. P.M. Berči, Liepājas jūgendstila meistari, K.Bikše. Lektore Agate Eniņa, Mg.arch.

No 11.50 Jūgendstila dekoratīvo motīvu Liepājas īpatnības. Salīdzinājums ar Rīgas u.c. paraugiem. Lektore Vita Banga, Mg. art.

No 12.10 Jūgendstils Eiropas kultūras objektos. Skolas, teātri, kinoteātri u.c. – izcilākie Eiropas jūgendstila paraugi. Lektors Jānis Krastiņš, Dr. habil. arch., RTU APF profesors.

II daļa
No 14.35 Liepājas laiks no 20. gs. sākuma līdz 2.pasaules karam. "Cilvēku laiks" – pilsētas dzīve, politika, ekonomika, kultūra. Lektore Līga Sāne, vēsturniece.

No 14.55 Liepājas vēsturisko kultūras un izglītības objektu izpētes 2012.gadā. Pilsētas muzeja, Valsts1.ģimnāzijas un RTU ēkas K.Valdemāra ielā 4 izpētes. Lektors Juris Zviedrāns, arhitektoniskās izpētes speciālists.  

No 15.15 DALP 5.vidusskolas rekonstrukcija. Draudzīgā aicinājuma skolas (arhitekts K.Bikše) mūsdienu paplašināšana – projekts un tā realizācija. Lektors Andris Kokins, arhitekts.

No 15.35 Mūsdienu skola Eiropā un Latvijā. Arhitektūras risinājumi jaunbūvēs, rekonstrukcijā un renovācijā. Lektors Artis Zvirgzdiņš, Mg.arch.

Rīko: Liepājas Būvvalde;

Projekta finansētāji: Liepājas dome, Liepājas Būvvalde, Valsts Kultūrkapitāla fonds;

Sadarbības partneri: Latvijas Arhitektu savienība, Liepājas Izglītības pārvalde, Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, Liepājas Mākslas vidusskola, RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte, LMA Mākslas vēstures institūts, klubs „V-10”, Liepājas Olimpiskais centrs, Liepājas tirdzniecības centri, citi pilsētas uzņēmumi un iestādes.