No piektdienas, 27. jūlija, autovadītājiem, riteņbraucējiem, gājējiem un citiem satiksmes dalībniekiem ir jāievēro jaunās ceļu satiksmes zīmes un norādes Aldaru ielā.

Tur pabeigti rekonstrukcijas darbi pilsētas ielu apgaismojuma projekta ietvaros. Aldara iela posmā no M. Gūtmaņa ielas līdz Kaiju ielai turpmāk būs vienvirziena iela – virzienā uz centru.
 
Piektdien, 27. jūlijā, ir pabeigti pēdējie darbi – ceļazīmju uzstādīšana.
 
Aldaru ielas līdzšinējā satiksmes organizācija ir izmainīta, lai nodrošinātu gan autostāvvietas, gan iespēju šeit izmantot veloceliņu un lai šeit uzlabotu satiksmes drošību kopumā.
 
Ielā abās brauktuves malās ir izbūvēts veloceliņš, atsevišķa josla automašīnu novietošanai, sakārtota brauktuve un trotuāri, lietus ūdens un sadzīves kanalizācijas sistēmas, uzstādīti 37 gaismekļi, veikti citi nozīmīgi darbi.
 
Ja automašīnām atļauts braukt vienā virsienā, tad velobraucējiem Aldaru ielā ir izveidota divvirziena satiksme. Lai atdalītu velojoslas no autostāvvietām, ielā ir uzstādītas gumijas apmales. Aldaru un Kaiju ielas krustojumā satiksmes organizācija ir izmainīta tā, ka Aldaru iela ir kļuvusi galvenā iela.
 
Aldaru iela ir svarīgs Liepājas transporta koridors, jo savieno Jauliepāju ar pilsētas centru. Pirms rekonstrukcijas iela bija ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, un tās uzturēšanai no pilsētas budžetam ik gadus bija nepieciešami papildu līdzekļi.
 
Aldaru iela rekonstruēta pilsētas apgaismojuma sistēmas modernizācijas un ielu rekonstrukcijas projekta ietvaros, ko pilsēta sāka īstenot 2011. gadā, tā turpināsies arī nākošajā, 2013. gadā, taču šovasar notiek apjomīgākie darbi gan virs, gan arī zem zemes.
 
Šī paša projekta ietvaros rekonstruēta arī  Kapsētas iela posmā no Raiņa – Baseina ielu krustojuma līdz Aldaru ielai, kā arī Jelgavas iela posmā no Aldaru ielas līdz Raiņa ielai.
 
Būtiskākais jauninājums šajā posmā – izbūvēts luksoforu objekts Raiņa – Jelgavas ielu krustojumā. Luksofors šeit uzlabo automašīnu izkļūšanu no Jelgavas ielas uz Raiņa, atvieglo nogriešanos no Raiņa ielas uz Jelgavas ielu, kā arī padara drošāku gājēju pārvietošanos krustojuma robežās.
 
Gājēju lukosoforu zaļā signāla izsaukšanai ierīkotas gājēju gaismas signāla maiņas pogas ar skaņas signālu vides pieejamības prasību nodrošināšanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Lai pārkļūtu pār Raiņa ielu, gājējiem pirms tam būs jānospiež attiecīgā poga.
 
Tāpat, lai iespējami optimizētu satiksmes organizāciju, šajā krustojumā uzstādīti satiksmes detektori, kas nodrošina to, lai izbraukšana no Jelgavas ielas, vai kreisā pagrieziena veikšana no Raiņa ielas, tiktu nodrošināta tikai tajā brīdī, kad attiecīgajā joslā pie luksofora piebraucis transporta līdzeklis.
 
Pašvaldība apgaismojuma rekonstrukcijas projekta rezultātā iegūs ne tikai modernu ielu apgaismojumu, bet arī 10 atsevišķus pilnībā sakārtotus ielu posmus 5,5 kilometru kopgarumā, tai skaitā Aldaru ielas, Kapsētas un Jelgavas ielas rekonstruētos posmus.
 
Uzziņa
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts „Liepājas ielu apgaismojuma sistēmas modernizācija un ielu rekonstrukcija”
 
Īstenošanas laiks: 2011. – 2013. gads;
Investīcijas: plānotas 16,5 milj. latu apjomā, t.sk., apgaismojuma sistēmu rekonstrukcijai –11 miljoni latu; pilsētas ielu rekonstrukcijas programmai – 5 milj. latu.
Projekta ietvaros paredzēts:
• veikt novecojušo apgaismojuma līniju demontāžu;
• rekonstruēt bojātās elektrolīnijas un izbūvēt jaunas vietās, kur to vēl nav;
•rekonstrukcijas gaitā sakārtot ietves, uzbrauktuves/nobrauktuves un veicināt vides
pieejamību;
• veikt 10 pilsētas ielu posmu rekonstrukciju.
Veicot ielu apgaismojuma rekonstrukciju:
• samazināsies uzturēšanas, remontu izmaksas;
• palielināsies apgaismojuma intensitāte;
• palielināsies sistēmu apkalpes drošība, sabiedriskā un satiksmes drošība.
Izveidojot efektīvu vadības sistēmu:
• samazināsies elektroenerģijas patēriņš par 30% jeb 139 040 Ls/gadā;
• tiks nodrošināta iespēja nepieciešamības gadījumā ietaupīt pat līdz 50% elektroenerģijas, jo būs iespējas uz laiku samazināt apgaismojumu atsevišķās pilsētas teritorijās.