Lai suminātu skaistākos un sakoptākos Liepājas namus un dārzus, Liepājas pilsētas pašvaldība aicina pieteikt tās ēkas un teritorijas, kuru saimnieki šogad īpaši parūpējušies par savu īpašumu, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Tāpat kā iepriekšējos gados atkal notiks sakoptāko namu un ap tiem labiekārtotās apkārtnes vērtēšana jeb konkurss "Liepāja pucējas".
Pirms tam ikviens iedzīvotājs ir aicināts pieteikt pamanītos sakoptos īpašumus no visiem pilsētas mikrorajoniem, tādejādi palīdzot atrast un izcelt paša vai arī citu liepājnieku ieguldīto darbu un izdomu savas dzīvojamās vides veidošanā.

Pieteikumus vai informāciju par sakoptākajiem namiem un to teritorijām ikviens iedzīvotājs ir aicināts iesniegt pašvaldībā līdz 25. augustam:

 – klātienē domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā (APC), Rožu ielā 6. Pirmdien no pulksten 8.30 līdz 18.00; otrdien, trešdien, ceturtdien no pulksten 8.30 līdz 17.00; piektdien no pulksten 8.30 līdz 16.00,
 – zvanot Apmeklētāju pieņemšanas centram pa tālruni: 63 404 750
 – sūtot informāciju uz e–pastu: pasts@liepaja.lv
 – rakstot Liepājas pilsētai sociālajos tīklos: facebook.com/liepajalv vai twitter.com/liepajalv.

"Vēlos pateikt paldies ikvienam pilsētas namīpašniekam un apsaimniekotājam, kurš kopj un uztur savu īpašumu. Bet tāpat gribu aicināt arī visus liepājniekus iesaistīties un pieteikt šā gada konkursam tos namus un dārzus, kas palīdz mūsu pilsētai izskatīties skaistākai," saka Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš.

Kopumā sakoptākie nami tiks vērtēti trīs kategorijās – iestādes un uzņēmumi, privātmājas, kā arī daudzdzīvokļu mājas.

Ieteiktie nami un labiekārtotie dārzi tiks apskatīti klātienē, tad žūrija lems par kopīgu lēmumu, par ko arī tiks informēta sabiedrība.

Pēdējos gados pilsētā jau varam pamanīt kultūras pieminekļu saglabāšanas programmas rezultātus – veco ēku restaurācijas projektu izstrādei un restaurācijas darbiem pašvaldība ik gadus piešķir finansiālu atbalstu.

Tāpat ar pašvaldības palīdzību iespējams labiekārtot daudzdzīvokļu namu iekšpagalmus, veidojot funkcionālu un mūsdienīgu vidi.

Taču vislielākā nozīme jebkura īpašuma sakopšanā ir pašu namīpašnieku vēlmē, apņēmībā un entuziasmā – katra sakārtota ēka un katrs iekopts dārzs ap to vai ziedošu puķu dobe mājas priekšā ir pacietīga un neatlaidīga darba rezultāts, ko noteikti var un vajag izcelt.

Žūrijas komisija vērtēs katra pieteiktā objekta sakoptību, mazo arhitektūras formu tehnisko stāvokli, apstādījumu un labiekārtojumu kvalitāti, visu arhitektūras elementu un teritorijas stilistisko vienotību, ideju, kā arī izmantoto materiālu oriģinalitāti.

Konkursa žūrija piešķirs vairākas godalgas, sakoptākajiem namiem pasniedzot īpašu pie ēkas sienas piestiprināmu atzinības plāksnīti pilsētas karoga krāsās ar gada skaitli "2020" un pilsētas karogu.

Sakoptāko namu un dārzu īpašnieki tiks sveikti 11.septembrī.

UZZIŅAI

Konkursa "Liepāja pucējas" 2020 žūrija
Komisijas priekšsēdētājs:
Gunārs Ansiņš, domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības un sadarbības jautājumos
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Didzis Jēriņš, Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieks
Komisijas locekļi:
Agita Ansule, Liepājas pilsētas galvenā māksliniece
Iveta Ansone, arhitekte
Alda Damberga, pilsētas dārzniece
Uģis Kaugurs, pilsētas arhitekts
Zita Lazdāne, Sabiedrisko attiecību un marktinga daļas vadītāja
Daina Matule, Liepājas pilsētas pašvaldības Izpilddirektora biroja vadītāja
Gunta Šnipke, arhitekte
Aigars Štāls, sabiedrisko attiecību speciālists
Laura Vīva, jaunākā ainavu arhitekte