Ceturtdien, 15.oktobrī, pulksten 16 Dabas mājā Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere un Liepājas Universitātes rektore Dace Markus parakstīs Partnerības līgumu par Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas (EEZ/N) grantu projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" plānoto aktivitāšu īstenošanu Dabas mājā un koprades telpā Autoru ielā, informē Izglītības pārvaldes vadītājas palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe.

Projekts paredz izglītojošu programmu izstrādi un īstenošanu Zinātnes un izglītības inovāciju centrā (ZIIC) – aprīkojuma iegādi koprades telpas izveidei Autoru ielā, kā arī  Dabas mājas paredzēto instalāciju izstrādei.

Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte sadarbības ietvaros izstrādās digitālu instalāciju saturu, kā arī eksponātu, kas būs apskatāms Dabas mājā. Savukārt dabas un inženierzinātņu fakultāte kopā ar ZIIC ekspertiem izstrādās 5 aizraujošas izglītības programmas bērniem vecumā no 5 līdz 10 gadiem un jauniešiem vecumā no 11 – 18 gadiem STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) un vides zinātņu jomās, tai skaitā tiks izveidota arī neformālās izglītības programma skolotājiem.

Tāpat, sadarbības ietvaros, Liepājas Universitātes studentiem tiks piedāvātas iespējas Dabas mājā un Koprades telpā īstenot studentu prakses, kā arī pieredzes un prasmju pilnveides aktivitātes un meistarklases. Tādējādi tā būs iespēja izmantot ZIIC tehnoloģisko nodrošinājumu, kur studenti varēs radīt reālus, pielietojamus risinājumus –  instalācijas ar skaņas, audiovizuāliem vai animāciju elementiem, tai skaitā piedalīties radošās nodarbībās un citās uz mērķa grupu vērstās aktivitātēs. Šobrīd sadarbībā ar Dabas un inženierzinātņu fakultāti Dabas mājā jau notiek studentu prakses ietvaros īstenotas nodarbības "Dzīvība ūdenī".

Projektu "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" finansē EEZ/N grantu programma "Pētniecība un izglītība". Tā kopējās izmaksas ir 986 049,00 eiro, no kurām 754 327,40 eiro ir Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums, 133 116,60 eiro – Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumu, bet 98 605,00 eiro – Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. Projektu Liepājas pilsētas pašvaldība īstenos ciešā sadarbībā starp projektā iesaistītajiem partneriem – Tronheimas Zinātnes centru, Jærmuseet reģionālo muzeju Norvēģijā un Liepājas Universitāti, ka arī citiem zinātnes un inovāciju centriem Latvijā.