Četras liepājnieces pēc noslēdzošā semināra Pērkonē, viesnīcā "Jūrnieka Ligzda", saņēmušas Starptautiskā Zilā krusta sertifikātus atkarību profilaksē.

Starptautiskais Zilais krusts ir vispasaules kristiešu organizācija, kas palīdz cilvēkiem, kuri cieš no alkohola un narkotiku atkarības. Organizācija dibināta 1886.gadā Ženēvā, Šveicē; tajā apvienojušies vairāk kā tūkstotis profesionāļu visā pasaulē. Starptautiskā Zilā krusta oficiāli atzītā dalīborganizācija Latvijā ir Latvijas Zilā krusta biedrība "Bāka", kuras dibinātāja ir ārste-narkoloģe, psihiatre Lilija Zabolocka. Tieši pateicoties Latvijas Zilā krusta prezidentes L.Zabolockas neatlaidīgajam un mērķtiecīgajam darbam ir bijis iespējams nodibināt 17 biedrības visā Latvijā, kā arī no Latvijas puses nodrošināt biedrības biedru izglītošanu.

Seminārs, kas notika Pērkonē, viesnīcā "Jūrnieka Ligzda", laikā no 8. līdz 13.maijam, bija beidzamais seminārs četru semināru ciklā. Cikla laikā teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas alkohola atkarīgo un viņu piederīgo pašpalīdzības un konsultēšanas struktūru izveidei apguva vairāk kā 50 atkarību speciālisti un šīs jomas brīvprātīgie no visas Latvijas. Semināru cikla noslēgumā sertifikātu par mācību projekta satura apguvi pilnā apjomā ieguva 21 cilvēks, tostarp – četras liepājnieces – ārste-narkoloģe, psihiatre Lilija Zabolocka, uzņēmēja Areta Brauna, Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punkta darbinieces Marta Sīle un Madara Lapsa.

Semināras norisi finansēja Starptautiskais Zilais krusts, to vadīja Vācijas Zilā krusta darbinieki Hermanis Hēgeboimers un Zigurds Kasiške, kuriem ir ilgstoša pieredze darbā ar atkarīgajām un līdzatkarīgajām personām, vairāk kā 30 gadus strādājot Starptautiskajā Zilajā krustā.

"Latvijas Zilā krusta biedrība "Bāka"" plāno mācību projekta laikā iegūtās zināšanas uzsākt izmantot, veidojot pašpalīdzības grupu atkarīgām un līdzatkarīgām personām. Grupa notiks Dīķa ielā 5-1, ceturtdienās pulksten 18.