Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas (LMMDV) zēnu ansamblis, vidusskolas vokālisti un Melngaiļskolas junioru bends no 18. līdz 26.maijam sniedza vairākus koncertus Vemdingā, Vācijā.

Uz turieni jaunie mūziķi devās kopā ar saviem skolotājiem Ilzi Balodi, Jāni Ivuškānu, koncertmeistaru Normundu Kalniņu un projektu vadītāju Iritu Kalēju pieredzes apmaiņas nolūkos projekta "ERASMUS+" ietvaros.

Zēnu kora ansamblis un vokālisti ar skolotāju Ilzi Balodi un koncertmeistaru Normundu Kalniņu uzstājās Stadtpfarrkirche Vemdingā, Kunstmuseum Vemdingā un Vemdingas Antona Jaumanna reālskolā.

Savukārt Melngaiļskolas junioru bends kopā ar vadītāju Jāni Ivuškānu muzicēja vairākās apkārtējās pilsētiņās – Ochsenzwinger/Nordlingen, Dennenlohe, Wassertrudingen.

"Visos koncertos mūsu kolektīvi tika uzņemti ļoti sirsnīgi ar milzīgām ovācijām, jo spējām pārsteigt ar tik labu muzikālo līmeni tik ļoti mazā bērnu vecumā," ar iespaidiem dalās projektu vadītāja Irita Kalēja.

Visi "ERASMUS+" projekta dalībnieki kopā ar projekta dalībniekiem – orķestri no Romas un Anton Jaumann reālskolas bigbendu, stīgu ansambli un kori sniedza apjomīgu koncertu, kur katra valsts uzstājās ne tikai ar muzikālajiem priekšnesumiem, bet arī prezentēja projekta pirmajā posmā paveikto.

Projekta tēma "Bēgļi pagātnē un mūsdienās". Pirmā posma tēma bija "Bēgļi pagātnē". LMMDV audzēkņi gan veidoja zīmējumus), gan rakstīja esejas, gan intervēja radiniekus, gan vāca vecas un zīmīgas fotogrāfijas un avīžu rakstus. Gala rezultāts ir apskatāms mājas lapā www.etwinning.net , kā arī tika parādīts izstādē Vemdingā un prezentēts koncerta laikā.

Projekta dalībnieki, uzturoties Vācijā, dzīvoja viesģimenēs, kur iepazina arī vācu ģimeņu ikdienu, paražas un tradīcijas. LMMDV audzēkņiem tā bija neatņemama un emocionāli ļoti pozitīva pieredze. Mūzikas skolas (profesionālās ievirzes) audzēkņiem šis ir viens no pirmajiem tik tāliem radošajiem izbraucieniem. Lielākā daļa audzēkņu šajā projekta aktivitātē bija vecumā no deviņiem līdz 15 gadiem. Tikai daži vidusskolnieki bija vecuma posmā no 17 – 22 gadiem.

"Erasmus+" ir Eiropas Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomās laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam. Izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomas var sniegt būtisku ieguldījumu, lai palīdzētu pārvaldīt sociālekonomiskās pārmaiņas, atrisināt būtiskākās problēmas, kas Eiropai radīsies līdz nākamās desmitgades beigām, un atbalstīt Eiropas politiku dienaskārtību īstenošanu, kas vērstas uz izaugsmi, darbavietu radīšanu, taisnīgumu un sociālo iekļaušanu.