Kurioza situācija izveidojusies vienā no Liepājas sociālajiem namiem – Viršu ielā 9/11, kur kāda iedzīvotāja pamanījusies iekrāt 721 latu lielu parādu.

Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests „Latvijas Vēstnesī” paziņojis 1966.gadā dzimušajai Anželai Aņisimovai, ka viņas īres un komunālo maksājumu parāds par dzīvojamo platību Viršu ielā 9/11-5, Liepājā, uz 2013.gada 1.martu ir Ls 721,06, un pieprasījis viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas nomaksāt parādu.

Pretējā gadījumā, pamatojoties uz Civillikumu un likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2 pantu, tiks sniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas, kā arī tiks piedzīts parāds un visi ar tiesvedību saistītie izdevumi.

Ņemot vērā, ka sociālie nami no citiem atšķiras ar to, ka pašvaldība katru mēnesi sedz divas trešdaļas no maksas par īri, un apkures periodā arī 75% no maksas par apkuri, portāls vēlējās noskaidrot, kā iespējama tik apjomīga parāda izveidošanās, un kādēļ Sociālais dienests reaģē tikai tagad.

Kā pastāstīja Sociālā dienesta juriste Linda Krasovska, šāda situācija izveidojusies ne dienesta vainas dēļ. Namu Viršu ielā 9/11, dienests pārņēmis no namu pārvaldes „Vecliepāja”, un tajā, neskatoties uz nama funkcionālajām izmaiņām, joprojām ir divi dzīvokļi, kuru iemītnieki dzīvo no tiem laikiem, kad nams atradās „Vecliepājas” pārvaldībā. Vienā no šiem dzīvokļiem dzīvo Anžela Aņisimova.

Krasovska pastāstīja, ka šajā gadījumā runa ir par ļaunprātīgu nemaksāšanu un apzinātu izvairīšanos kontaktēties ar Sociālā dienesta pārstāvjiem, taču spēkā esošā likumdošana neveicina vieglu un ātru šādu situāciju atrisinājumu.

Lai tiesiskā kārtībā uzsāktu nemaksātājas izlikšanu no dzīvokļa, nepieciešams trīs mēnešu periods, kura laikā iedzīvotājs nav veicis vispār nekādus, pat daļējus, maksājumus par īri un komunālajiem pakalpojumiem.

Tagad tas beidzot ir noticis, un Sociālais dienests arī atbilstoši rīkojies – skaidro Krasovska.