Liepājā 2021.gada pirmais pusgads sev līdzi ir nesis nelaimes gadījumus un krimināla rakstura notikumus, kas diemžēl prasījuši vairāku liepājnieku dzīvības, Liepājas domes priekšsēdētāja padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos Daiga Kļaviņa.

Tāpēc pašvaldība lūdza iedzīvotāju drošības aspektu Liepājā komentēt sociologu, policijas un pašvaldības pārstāvjus.

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis: "Nenoliedzami, ka vairāku šī gada nepatīkamo un cietsirdīgo notikumu sakritība tik īsā laika periodā Liepājas iedzīvotājos, tai skaitā arī man, rada jautājumu – vai šīs ir likumsakarīgas sekas pandēmijai, vai citām iedzīvotāju ikdienas paradumu maiņām, jo rūpes par iedzīvotāju drošību no pašvaldības un valsts institūcijām turpina būt nemainīgi augstā līmenī. Lai rastu atbildi uz šiem jautājumiem – lūdzām izteikt viedokli sociologam, kas ar dažādu aptauju palīdzību mēra iedzīvotāju noskaņojumu un drošības sajūtu, gan Valsts un pašvaldības policijai."

Sociologs un pētījumu centra "SKDS" direktors Arnis Kaktiņš: "Pēdējā gada un mēnešu laikā veiktie pētījumi liecina, ka Latvijas iedzīvotāju noskaņojums sācis pasliktināties. Galvenokārt šo vērtējumu ietekmē tādi aspekti kā valsts ekonomika, materiālā situācija ģimenē, darba iespējas un valdības pieņemtie lēmumi. Viss iepriekš minētais spēj ietekmēt arī katra iedzīvotāja emocionālo labsajūtu un stabilitāti, kas ir cieši saistīta ar mūsu fizisko drošību valstī un pilsētā, kurā katrs dzīvojam. Tāpēc esam vērīgi attiecībā uz līdzcilvēkiem un to emocionālo labsajūtu, cenšamies cilvēkos pamanīt negatīvas pārmaiņas un nepieciešamības gadījumā sniegt palīdzību. Savukārt nesen veiktā pētījuma rezultāti par iedzīvotāju drošību Baltijas valstīs liecina, ka pēdējo piecu gadu laikā visās trijās Baltijas valstīs pieaugusi iedzīvotāju drošības sajūta un fiziskās drošības aspekts tiek novērtēts vislabāk. Tā tad – vairumā iedzīvotāji, tai skaitā liepājnieki – jūtas savā pilsētā droši un pasargāti."

Arī Liepājas pašvaldības 2020.gada decembrī veiktā sabiedriskās domas aptauja un tās rezultāti liecina, ka

sabiedrisko kārtību un drošību Liepājā pozitīvi vērtē 82% liepājnieku. Un šī pozitīvā tendence ir stabili pieaugoša katru gadu.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa priekšnieks Ingus Ukstiņš Valsts policijas darbu un esošo situāciju attiecībā uz drošību Liepājā komentē šādi: "Valsts policija šo gadu gaitā ir kļuvusi redzamāka uz ielām, ko ir novērojuši arī pilsētas iedzīvotāji un nereti par to atgādina dažādās saziņas aplikācijās pieejamā informācija. Tiek paplašināti patrulēšanas maršruti, iekļaujot tajos visu Liepājas teritoriju, tāpat maršrutos tiek iekļautas teritorijas par kurām ziņo paši liepājnieki. Šobrīd tiek strādāts pie "reaģējošā policista" institūta izveides. Šī institūta izveidošanas mērķis ir panākt īsāku reaģēšanas laiku, izmantot vēl efektīvāk policijas resursus, uzlabot policistu darba apstākļus un policijas redzamību. Rezultātā tas dos arī iespēju veidot tādu personālsastāvu, kuram būs plašākas zināšanas un kompetences, lai risinātu dažādas situācijas, piemēram, uzraudzīt ceļu satiksmi, nodrošināt sabiedrisko kārtību, doties uz ģimenes konfliktu. Šobrīd darbinieki tiek apmācīti un norīkojumi organizēti tā, lai darbinieki savā starpā varētu dalīties zināšanās un pieredzē."

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis uzsver, ka par iedzīvotāju drošību pilsētā rūpējas ne tikai policija, bet arī pārējās par veselību, aizsardzību un drošību atbildīgās valsts institūcijas. "Pašvaldībai ar šīm institūcijām ir cieša sadarbība, kura tiek stiprināta Liepājas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas darbā. Dienestu un pašvaldības aktīva saziņa notiek ikdienā, kopīgās apmācībās un arī "Covid–19" sākuma posms 2019.gadā parādīja visu dienestu un pašvaldības sadarbības nozīmi. Tieši civilās aizsardzības komisija bija instruments, kuru varējām izmantot, lai, visām pusēm operatīvi sadarbojoties, tiktu lokalizēti un ierobežoti pirmie "Covid–19" saslimšanas gadījumi, piemēram, Sociālās aprūpes iestādēs, vai, lai testētu pasažierus, kas ierodas Liepājā ar prāmi, savukārt ar policijas līdzdalību šie pasažieri tiktu konvojēti līdz Liepājas robežai. Jā, arī šāda veida sadarbība un drošības aspekts ir ļoti būtisks, lai mazinātu draudus liepājniekiem," sacīja Jānis Vilnītis.


Liepājas pilsētas Pašvaldības policija nemainīgi nodrošina sabiedrisko kārtību Liepājā, 24 stundas diennaktī veicot gan patrulēšanas, gan videonovērošanas darbu centrā, kurā tiek uzraudzīta sabiedriskā kārtība ar videonovērošanas kameru palīdzību. "Iedzīvotāji mūsu pilsētā var justies un jūtas droši. Taču mūsu nozare pieprasa nepārtrauktu progresu darbā, tāpēc, lai vēl vairāk uzlabotu Pašvaldības policijas darbu, mēs tuvākajā laikā plānojam iegādāties velosipēdus, jaunu operatīvo transportlīdzekli, elektrošoka ieročus, ķermeņa videokameras, bruņu vestes, rāciju sistēmu un speciālos glābšanas komplektus. Neatsverama loma ir arī Pašvaldības policijas darbinieku apmācībai un nepārtrauktai prasmju pilnveidošanai, kas regulāri tiek veikts. Liepājas pilsētas Pašvaldības policija, sadarbojoties ar Iekšlietu ministriju un Liepājas domi, ir uzsākusi darbu pie papildu videonovērošanas kameru izvietojuma plāna izstrādes Liepājā. Papildu kameru izvietošana ļaus vēl operatīvāk pārvaldīt pilsētu no drošības aspekta," Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbu komentē tās priekšnieks Uldis Novickis.

"Uzklausot visu institūciju pārstāvju viedokļus, redzot, kā ikdienā tiek organizēts valsts un pašvaldības institūciju darbs, secinu, ka liepājnieki un pilsētas viesi Liepājā var justies droši. Saprotams, ka lielā mērā drošība ir atkarīga arī no mūsu pašu rīcībām, tāpēc esam uzmanīgi, ar empātiju vērojam savus tuviniekus, tiklīdz pamanām emocionālas pārmaiņas, kas var ietekmēt gan jūs, gan citus, meklējiet kopīgi palīdzību pie speciālistiem. Šī gada notikumi ir parādījuši, ka Liepājas iedzīvotāji ir drošsirdīgi, un nelaimes gadījumos nebūt nav vienaldzīgi malā stāvētāji, bet aicinu iedzīvotājus rūpīgi izvērtēt nepieciešamību iesaistīties situācijās, kuras var radīt draudus jūsu pašu dzīvībai. Saku paldies katram valsts un pašvaldības institūcijas darbiniekam, kuram rūpes par mūsu drošību ir ikdienas pienākums un lielai daļai arī dzīves misijas piepildījums, un paldies iedzīvotājiem, kas sargā sevi un ir spējuši pasargāt arī citus," noslēgumā atzīmē Jānis Vilnītis.