Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta sociālie darbinieki, kuru redzeslokā ir ģimenes ar bērniem, šobrīd pievērš īpašu uzmanību un veic skaidrojošo darbu ģimenēm, kurās pastāv risks vienreizējo ģimenes valsts pabalstu 500 eiro katram bērnam izlietot nelietderīgi vai lai izvairītos no situācijas, kad zvērināti tiesu izpildītāji varētu veikt  parādu piedziņas procesu no šī pabalsta, informē Sociālā dienesta  sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

"Sociālā dienesta mērķis un uzdevums ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem, kas nozīmē palīdzēt arī ar informāciju par ģimenes budžeta lietderīgu plānošanu. Tā kā piešķirtā piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta daudzās ģimenēs radījusi satraukumu un bažas par naudas izlietojumu, jau kopš februāra beigām veicam pārrunas ar klientiem, kuriem ir jau iepriekš zināmas dažādas vajadzības, bet šobrīd pastāv risks līdzekļus izlietot nelietderīgi. Sniedzam ieteikumus līdzekļu jēgpilnai izlietošanai, lai situāciju ģimenē uzlabotu, nevis pasliktinātu", uzsver Sociālā dienesta direktore Linda Krasovska.

Saistībā ar valdības pieņemto lēmumu izmaksāt vecākiem 500 eiro par katru aprūpē esošo bērnu un pastāvošiem riskiem, ka ģimenes, īpaši sociālā riska ģimenes, var pabalstu izlietot nelietderīgiem mērķiem, sociālie darbinieki, kuri ikdienā strādā ar ģimenēm ar bērniem, pievērš uzmanību un veic pārrunas ar vecākiem un sniedz ieteikumus ģimenēm, par kurām jau zināms, ka nepieciešams iegādāties sadzīvei nepieciešamas lietas, īpaši bērnu vajadzībām, piemēram, gultas, datoru, veļas mašīnu u.c., kā arī sakārtot dzīves vidi – veikt remontu, ielikt logus utt.
 
Informatīvu atbalstu budžeta plānošanā, tajā skaitā, par lietderīgu vienreizējā pabalsta izlietojumu sniedz arī ģimenes asistenti. Šobrīd šo pakalpojumu saņem 60 liepājnieku ģimenes ar bērniem, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē, un to sadarbībā ar Sociālo dienestu nodrošina  Sociālā atbalsta un izglītības fonda Kurzemes Ģimeņu atbalsta centra "Liepāja" 13 asistenti.

Ieturējumus no šī pabalsta nevar veikt, jo tas ir vienreizējs pabalsts, kas paredzēts atbalsta sniegšanai ģimenēm ar bērniem "Covid–19" krīzes radīto apstākļu mazināšanai. Tā kā zvērinātiem tiesu izpildītājiem nav pieejama informācija par to, vai parādnieks saņem noteikta veida pabalstus, tad, lai nerastos pārpratumi saistībā ar parādu piedziņu, Sociālais dienests aicina liepājnieku ģimenes, kurām šobrīd ir parādu piedziņas process, savlaicīgi vērsties pie sava tiesu izpildītāja. To var izdarīt, rakstveidā iesniedzot attiecīgu iesniegumu un informējot par "Covid–19" ģimenes pabalsta saņemšanu.

Nepieciešamības gadījumā, telefoniski sazinoties ar Sociālā darba daļas speciālistiem pa tālr. 634 89682, iedzīvotāji var saņemt informatīvu atbalstu jautājumos par "Covid–19" vienreizējā ģimenes pabalsta lietderīgu izlietošanu un par iesnieguma sagatavošanu zvērinātam tiesu izpildītājam parādu piedziņas nevēršanai no  vienreizējā ģimenes valsts pabalsta.

Sociālais dienests līdz ārkārtējās situācijas beigām turpina klientu pieņemšanu attālināti. Par sociālo palīdzību un pakalpojumiem aicinām konsultēties telefoniski ar Sociālā dienesta darbiniekiem, kuri sniegs atbildes un ieteikumus jautājumu un problēmu sekmīgai atrisināšanai, izņēmuma gadījumā vienojoties par pieņemšanu klātienē:
– par sociālo palīdzību un pabalstiem 63489652, 63489655, Karostas iedzīvotājiem 63456185, Velnciema iedzīvotājiem 63426044;
– par sociālajiem pakalpojumiem 63 489 668;
– par sociālo darbu 63 489 682;
– e-pasts: sociala.palidziba@liepaja.lv (aprakstot savu vajadzību un atstājot kontakttālruni).