Lai sniegtu jaunas zināšanas, atbalstu un praktiskus, pieredzē un zinātnē balstītus padomus ģimenēm ar bērniem, tiek organizētas bezmaksas informatīvās nodarbības. Nodarbību cikls norisināsies martā Baltijas rehabilitācijas centra telpās, Krišjāņa Barona ielā 14.

Informatīvo nodarbību ciklam aicināti pieteikties vecāki ar bērniem līdz divu gadu vecumam. Informatīvo nodarbību cikls sastāvēs no četrām tikšanās reizēm, kurās divu stundu garumā, no plkst. 18:00 līdz 20:00, tiks apskatītas šādas tēmas:

• 01.03.2023. – vecmātes Inetas Vītolas vadībā tiks aplūkotai jautājumi par bērna attīstību, vides iekārtošanu, palīdzību klepus gadījumā, un citām praktiskām lietām;
• 02.03.2023. – uztura speciālistes Annijas Albertiņas vadībā tiks apskatīta tēma par bērna uzturu un ēdināšanu;
• 16.03.2023. – psiholoģe Iveta Gēbele vadīs nodarbību par veselīgu emocionālo vidi ģimenē, kā arī bērna emocionālo un valodas attīstību;
• 24.03.2023. – fizioterapeite Ieva Vasiļjeva sniegs meistarklasi bērna attīstības veicināšanai.

Nodarbības norisināsies klātienē Baltijas rehabilitācijas centra telpās, Krišjāņa Barona ielā 14 (ieeja no sētas puses). Piesakoties nodarbību ciklam, jāapmeklē visas ciklā paredzētās nodarbības.

Vietu skaits ir ierobežots, tādēļ nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, sazinoties ar Liepājas Reģionālās slimnīcas atbalsta fonda vadītāju Indru Grasi darba laikā pa tālruni 26591363, sūtot sms ar sekojošu informāciju:
*vārds, uzvārds
*nodarbības veids: informatīvās nodarbības
*personu skaits no ģimenes, kas apmeklēs nodarbības

Informatīvās nodarbības tiek finansētas Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2/16/I/088 "Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs." ietvaros.