Bijušās Valsts drošības komitejas (VDK) zinātniskās izpētes komisijas priekšsēdētājs Dr. hist., Dr. h. c. (LZA) Kārlis Kangeris piedāvā iepazīties ar komisijas sagatavoto gala pārskatu.

Pārskatā iekļauti arī komisijas priekšlikumi saistībā ar VDK dokumentu publiskošanu.

Ar pārskatu pilnā apjomā iespējams iepazīties, sekojot šai saitei.

Pārskatā par periodu no 2017.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.maijam VDK komisija iekļāvusi tās rekomendācijas par likuma "Par bijušās VDK dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" pārejas noteikumu izpildi kā arī noteiktā sadarbības fakta ar VDK konstatēšanas procesa konceptuālajām izmaiņām.

VDK komisija pārskatā sniegusi skaidrojumu tam, kas ir uzskatāms par VDK dokumentu, kā arī raksturojusi vietas, kurās glabājas minētie dokumenti. Tāpat pētnieki raksturojuši LPSR VDK aģentūras alfabētisko kartotēku.
Dokumentā apspriesti VDK dokumentu atklātības apsvērumi, kā arī valsts pienākumi VDK dokumentu nodrošināšanā un ierobežojumi VDK dokumentu kontekstā. Sniegta informācija arī par pašas VDK Zinātniskās komisijas darbu, tās personālu, finanšu resursu izlietojumu, kā arī nepieciešamajiem nākotnes darbiem šajā jomā.

Pārskata apjoms ir 2828 lappuses, taču pats ziņojums ir aptuveni 150 lappuses garš – pārējais dokumenta apjoms sastāv no pētījumu materiāliem, kuru vidū ir arī pilni Starptautiskās zinātniskās konferences "Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas: dokumentu izpēte un tās metodoloģija" ziņojumi teju 700 lappušu apmērā un Starptautiskās zinātniskās konferences "Lielais brālis tevi vēro: VDK un tās piesegstruktūras" ziņojumi vairāk nekā 1000 lappušu apjomā.