Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina pašvaldību un nevalstisko organizāciju darbiniekus, kuri veic darbu ar jaunatni, izmantot lielisku iespēju un līdz 30.jūnijam pieteikties dalībai mācību kursā "Mācības jaunatnes darbinieku Izcilības programmā". Mācības notiks divās grupās. To norises laiks abām grupām – no 2023.gada 6.septembra līdz 2024.gada 12.janvārim, informē JSPA Komunikācijas nodaļas vecākā komunikācijas speciāliste Egija Ļuļēna.

Mācību mērķis un struktūra
Izcilības programmas mērķis ir veicināt sistemātiska darba ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām attīstību pašvaldībās un nevalstiskajās organizācijās. Mācību programmā paredzēti četri moduļi, kā arī programmas dalībniekiem tiks piedāvāta iespēja doties ārvalstu pieredzes apmaiņā. Plānotie mācību datumi (abām grupām vienlaicīgi):
• 06.09.-08.09. – 1. modulis;
• 04.10.-06.10. – 2. modulis;
• 01.11.-03.11. – ārvalstu pieredzes apmaiņas brauciens 1.grupai (pēc izvēles 2. grupai);
• 29.11.-01.12. – 3. modulis;
• 11.01.-12.01. – 4. modulis.

Dalībnieku profils
• 1. grupa – personas, kuras pašvaldībā vai nevalstiskajā organizācijā veic darbu ar jaunatni;
• 2. grupa – personas, kuras pašvaldībā vai nevalstiskajā organizācijā veic darbu ar jaunatni un 2022. gadā apguva izcilības mācību programmu.
Informācija un nosacījumi dalībniekiem
Mācības sastāvēs no četriem moduļiem. Tie vērsti uz dalībnieku zināšanu un izpratnes veicināšanu par dažādām jauniešu ar ierobežotām iespējām grupām. Būtiski, lai dalībnieki izmanto apgūtās prasmes un zināšanas savā ikdienas darbā ar jauniešiem, tāpēc mācību programmā iekļauts, ka
• 1. grupa mācību laikā izstrādās iniciatīvu sistemātiska darba ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām attīstībai savā kopienā;
• 2. grupa izstrādās kopīgas iniciatīvas labās prakses piemēriem darbam ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām.
Dalībniekiem mācību norises laikā tiks nodrošināta mācību programma, materiāli, uzturēšanās (nakšņošanas) un ēdināšanas izmaksas, kā arī tiks segti ceļa izdevumi ārvalstu mācību vizītei.

Pieteikšanās un plašāka informācija
Pieteikšanās mācībām iespējama līdz 2023. gada 30. jūnijam, aizpildot anketu:
• 1. grupa – https://forms.gle/kYbmCv8Q6p5SCBPz5
• 2. grupa – https://forms.gle/zioiSjR8nQPCDepp6
Mācības plānotas klātienē. Piesakoties dalībai mācībās, lūgums ņemt vērā, ka mācības klātienē tiks rīkotas atbilstoši mācību norises brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu.

Plašāka informācija pieejama JSPA tīmekļvietnes sadaļā "Jaunatnes darbinieku izcilības programma". Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas projektu koordinatori Agnesi Kalniņu (tālr. 67356253; e-pasts: agnese.kalnina@jaunatne.gov.lv).

Par JSPA
JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministres pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību. JSPA administrē dažādas starptautiskas un valsts līmeņa programmas: "Erasmus+"; "Eiropas Solidaritātes korpuss", Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem "Eurodesk", "eTwinning", Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu "PROTI un DARI!", kā arī projektu 7.2.1.2 ("Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros").