Liepājas domes sēdē ceturtdien, 5.novembrī, tiks izskatīts lēmumprojekts, kas paredz nodot lietošanā biedrībai “Liepājas vācu biedrību asociācija “Vācu nams Liepāja”” telpas Stendera ielā 5.

Ņemot vērā, ka biedrības iepriekš uzkrātais nekustamā īpašuma nodokļa parāds ticis  dzēsts, pašvaldība neiebilst biedrības darba turpināšanai šajās telpās.

Biedrībai iepriekš par telpu lietošanu bija iekrājies nekustamā īpašuma nodokļa parāds un kavējuma nauda vairāk nekā 3000 eiro apmērā, kā arī ilgstoši netika pildītas vienošanās par parāda dzēšanas grafiku, tādēļ 13.augusta domes sēdē tika nolemts neturpināt pašvaldības īpašumā esošo telpu Stendera ielā 5 nomu biedrības darbības nodrošināšanai.

Kā skaidro pašvaldībā, šobrīd situācija ir atrisinājusies, jo iesaistījusies Vācijas Iekšlietu ministrija, kura apņēmusies  segt biedrību nodokļu parādu Liepājas pašvaldībai, kā arī nodrošinājusi finansiālu atbalstu, lai spētu turpināt vācu biedrību aktivitātes Liepājā un segt aktuālos izdevumus līdz gada beigām.

“Esmu ļoti pateicīgs, ka vācu biedrību nepieciešamību Liepājā ir novērtējis gan jaunais Vācijas Federālās Republikas vēstnieks Latvijā, gan arī Vācijas Iekšlietu ministrija, kuras pārstāvji personīgi ieradās arī Liepājā, lai palīdzētu atrast kompromisu. Tas parāda, ka valsts institūcijas nestāv malā un vienkārši nenoraugās samilstošajās problēmās, bet tās risina,” pēc tikšanās ar Vācijas Iekšlietu ministrijas pārstāvjiem norādīja Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš.

Vācijas Federatīvās Republikas Iekšlietu ministrija norādījusi, ka atbalsta vācu biedrību aktivitātes Liepājā un vēlas Vācu nama saglabāšanu Stendera ielā 5, tādēļ ir gatava sniegt arī turpmāku atbalstu vācu mazākumtautību biedrībām Liepājā. Vienlaikus, lai risinātu līdzšinējās organizatoriskās problēmas, kā arī novērstu turpmāko parādu veidošanos, sasaukta desmit Liepājas vācu biedrību pārstāvju pilnsapulce, kurā panākta vienošanās par vairākām strukturālām izmaiņām, tai skaitā, nomainīt organizācijas vadību, izstrādāt jaunu darbības plānu un statūtus, kā arī stiprināt vācu biedrību bezpeļņas jumta organizāciju “Liepājas vācu biedrību asociācija “Vācu nams Liepāja””, kas plāno veikt ne tikai savas projektu aktivitātes, bet no savas saimnieciskās darbības arī gūt nepieciešamos ieņēmumus, lai segtu ikmēneša komunālos maksājumus.

Lēmumprojekts, ko deputāti izskatīs 5.novembra Liepājas domes sēdē, paredz nodot sabiedriskā labuma organizācijai, biedrībai “Liepājas vācu biedrību asociācija “Vācu nams Liepāja”” lietošanā uz trīs mēnešiem pašvaldības īpašumā Stendera ielā 5 esošās neapdzīvojamās telpas sabiedriskā labuma darbības veikšanai (pilsoniskās sabiedrības attīstībai, kultūras un izglītības veicināšanai).

Proporcionāli lietošanā nodoto telpu platībai biedrībai būs jāmaksā nekustamā īpašuma apsaimniekošanas maksa un nodokļi, ar kuriem tiek aplikts nekustamais īpašums.

Lēmums vēl jāpieņem domes sēdē, kas notiks 5.novembrī.

Poertāls iepriekš jau rakstīja par to, kā izveidojās parāds pašvaldībai un kas pie tā vainīgs.