Ar Liepājas domes pastāvīgās Finanšu komitejas lēmumu atbalstīts pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" priekšlikums dzēst pašvaldības dzīvojamo telpu mirušo īrnieku neizpildītās saistības pret dzīvojamās mājas pārvaldnieku.  


2019. un 2020. gadā mirušo pašvaldības dzīvokļu īrnieku neizpildītās saistības pret dzīvojamās mājas pārvaldniekiem sastāda 36 262,89 eiro. Neizpildītās saistības uzrādītas kopumā par 43 mirušām personām.
 

Dati apkopoti 2020. gada 1. oktobrī.

Liepājas pašvaldības 2021. gada budžetā šim mērķim piešķirti finanšu līdzekļi.