No pirmdienas, 29. janvāra A.Puškina Liepājas 2. vidusskolā sāksies modernizācijas darbi projekta "Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija" ietvaros.

Šodien, 26. janvārī Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere parakstīja būvdarbu un būvuzraudzības līgumus par darbu uzsākšanu un to pabeigšanu 300 dienu laikā, t.i. līdz novembra beigām, informē Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Būvdarbu līgums noslēgts ar SIA firmu "UPTK" par kopējo summu 2 156 187,08 eiro ar PVN. Būvuzraudzību veiks SIA "Būviecere" par kopējo summu 22 869 eiro ar PVN.  Savukārt autoruzraudzību veiks SIA "Arhitekta G.Vīksnas birojs" par kopējo summu 1 548,80 eiro ar PVN. Autoruzraudzības līgums tiks parakstīts 30. janvārī.

Līdz mācību gada beigām, kamēr modernizācijas darbi notiks divos skolas korpusos, 1. –7. klašu skolēni mācīsies sākumskolas korpusā ar atsevišķu ieeju. Sākot no 29.janvāra ieeja skolā būs tikai no Dienvidrietumu mikrorajona puses (ieeja B). Autotransports varēs piebraukt tikai līdz A ieejai Liedaga ielā. Telpas tiks norobežotas, veicot arī skaņas izolāciju, lai būvdarbi netraucētu mācību procesu. Pārējie skolēni jau no 2017. gada 1. septembra mācās Liepājas 8. vidusskolā atsevišķā korpusā.

Projekta ietvaros tiks veikta telpu pārplānošana un renovācija, zāles pārbūve par multifunkcionālu mācību auditoriju, četru jaunu dabaszinību kabinetu izveide 7.–9.klasēm, sporta zāles sakārtošana, zinātnes centra izveide ēkas cokolstāvā un ēku pielāgošana vides pieejamības pielāgošana prasībām.

Tuvāko gadu laikā pavisam desmit Liepājas skolu mācību vides modernizācijā, īstenojot vairākus projektus, plānots  ieguldīt kopumā 10,4 milj. eiro. 85 procentus šajā projektā ieguldīs Eiropas Savienība, bet 15 procenti būs pašvaldības līdzfinansējums.

Plānoto atjaunošanas darbu apjoma un Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktā laika termiņa dēļ telpu atjaunošanas darbi vairākās izglītības iestādēs notiek arī mācību gada laikā. Lai nodrošinātu mācību nepārtrauktību, kopīgi ar iesaistīto skolu vadību un vecāku līdzdalību tiek domāts par alternatīviem variantiem un telpām, kur nodrošināt mācību procesu un bērnu drošību.

Projekta “Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija" 1. kārtā plānots modernizēt arī Liepājas A.Puškina 2.vidusskolu, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolu, J.Čakstes 10. vidusskolu un Liepājas 12. vidusskolu, kur jau noslēgušās iepirkuma procedūras par skolu ēku labiekārtošanu, pakāpeniski no 2018. gada marta plānojot darbu sākumu.

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā līguma slēgšanas tiesības par darbu veikšanu piešķirtas PS "Konsorcijs RT–ALTE", J.Čakstes Liepājas 10. vidusskolā un Liepājas 12. vidusskolā modernizācijas darbus veiks SIA “Vega 1".

Turpinās arī būvprojektu izstrāde 3.projekta “Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana"  SAM 8.1.2. ietvaros īstenošanai, kas skars Liepājas 7. vidusskolu, Liepājas 8.vidusskolu, O.Kalpaka Liepājas 15.vidusskolu un Liepājas 3.pamatskolu. Plānotais būvdarbu termiņš – 2019.gada sākums.