PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" uz pirmo sēdi ceturtdien, 28. janvārī, pulcējās jaunizveidotais konvents, informē ārējo sakaru organizatore Ieva Skābarde.

Kā sēdes sākumā norādīja tehnikuma direktors Agris Ruperts, konventa nepieciešamība izglītības iestādē ir noteikta ar Profesionālo izglītības likumu un tas pieprasa, lai konventā būtu pieci līdz septiņi padomnieki.

PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" konventa sastāvs: Vilnis Vitkovskis Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks, Inta Šusta Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece profesionālās un starptautiskās sadarbības jomā, Ervīns Dreimanis AS "Sadales tīkls" Remontu un celtniecības funkcijas Rietumu daļas vadītājs (deleģēts no Enerģētikas nozares ekspertu padomes (NEP)), Ēriks Jansons Parex Brokeru sistēmas Lietuvas filiāles vadītājs (deleģēts no Transporta un loģistikas NEP), Santa Graikste Latvijas Darbu devēju konfederācijas NEP darba devēja konsultante, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas izpilddirektore (konventā deleģēta pārstāve no Tūrisma un skaistumkopšanas NEP), Kristīne Martinsone SIA "Lauma Fabrics" apvienotās arodorganizācijas priekšsēdētāja (konventā deleģēta pārstāve no Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas NEP) un Agris Ruperts, PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" direktors.

Kā pirmais konventa uzdevums bija priekšsēdētāja un viņa vietnieka ievēlēšana. Savstarpēji vienojoties par kandidatūrām un atklāti balsojot, par PIKC "Liepājas Valsts tehnikuma" konventa priekšsēdētāju ievēlēja E. Dreimani, bet par viņa vietnieku S. Graiksti.

"Sākotnēji tika izsūtītas vēstules visām nozaru ekspertu padomēm ar lūgumu deleģēt pārstāvjus konventam. Šeit ir to nozaru pārstāvji, kurus redzam sev kā prioritāros – enerģētika, transports un loģistika, tekstils, kā arī viesmīlība un ēdināšana," skaidro A. Ruperts. Konventa padomnieki vienojās arī par savu tālāko sadarbību, pieņemot dažādus lēmumus, kas saistīti ar izglītības iestādes attīstību. "Tiksimies ne retāk kā divas reizes gadā, bet, ja būs tāda nepieciešamība arī biežāk. Konventa atbalsts man vajadzīgs, pieņemto lēmumus par jaunu izglītības programmu izveidošanu, par kādas programmas likvidēšanu. Konvents piedalīsies skolas attīstības plāna izveidošanā, veicot izmaiņas tehnikuma struktūrā," uzskaita A. Ruperts.

Konventa sēdes laikā padomnieki tika iepazīstināti ar skolas sasniegumiem, izdarīto līdz šim , kā arī tuvākajiem nākotnes plāniem. "Kad būs zināms nākamajā plānošanas periodā pieejamās naudas daudzums, tad konventam noteikti būs jātiekas atkal un jānosaka svarīgākās lietas, kuras tehnikumam vajadzētu īstenot," norādīja padomniece I. Šusta.

A. Ruperts uzskaitīja, ka nākotnes ieceres ir dažāda lieluma – stadiona rekonstrukcija, autostāvvietu izbūve, mācību poligona celtniecība, Vānes ielas dienesta viesnīcas rekonstrukcija. Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos V. Vitkovskis  konventa padomniekiem atklāja, ka pagodināts atrasties konventa sastāvā un priecājas par sadarbību, kas veidojas starp pilsētu un tehnikumu. "Redzam, ka veidojas labas mācību programmas, kas tiek veidotas sadarbībā ar nozarēm, kurām ir perspektīva nākotnē. Redzam, ka pilsētas un tehnikuma attīstības plāni iet vienā virzienā. Tomēr galvas sāpes tehnikums ar mazliet rada, jo mums ir jādomā kā noturēt bērnus vidusskolās, bet pret šādu piedāvājumu un jaunajām darbnīcām, iespējām to ir grūti izdarīt," atzina V. Vitkovskis.

Šobrīd Liepājā vispārējās izglītības un profesionālās izglītības attiecības ir puse uz pusi. Puse no pamatskolu beidzējiem izvēlas vidusskolu, otra puses profesionālo izglītību, norādīja pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks.

Konvents atbalstīja ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņoto nākamā mācību gada uzņemšanas plānu, kurā ir vairāki jaunumi. Bez jau iepriekšējos gados apgūstamajām profesijām, ar pamatskolas diplomu turpmāk varēs iestāties arī tādā specializācijā kā inženierkomunikāciju montētājs, savukārt ar vidusskolas diplomu varēs apgūt elektromontiera un kuģa pavāra profesijas. Elektromontieru nepieciešamību specialitātē apstiprināja arī jaunais konventa priekšsēdētājs un nozares pārstāvis E. Dreimanis.  

Ar visu PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" apgūstamajām izglītības programmām var iepazīties www.lvt.lv.