"Studentu zinātnes un radošuma dienās" šodien notika Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātes studentu un nozares speciālistu zinātniskā konference "Liepājas digitālā telpa", informē Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Plenārsēdi, kurā uzstājās nozares speciālisti, atklāja Liepājas Universitātes absolvente Agate Ambulte, stāstot par pasākumiem un olimpiādēm, kas gaidāmas tuvākajā laikā un par Liepājas IT ekosistēmu: "Liepājā notiek interesantas lietas, un tas lielā  mērā tas ir, pateicoties Liepājas Universitātei."

Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātes lektors Uldis Žaimis iepazīstināja vairāk nekā sešdesmit plenārsēdes klausītājus ar fakultātes un Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūta darbību, uzsvaru liekot uz izstrādē esošajiem projektiem. Vērienīgākais no projektiem šobrīd tiek realizēts sadarbībā Liepājas un Dānijas uzņēmējiem. Uldis Žaimis stāsta: "Projektā strādājam ar emisijas mērījumiem no mobilajām iekārtām, kas domāti kuģiem. Desmit kuģi piesārņo vidi vairāk nekā visas planētas automašīnas kopā. Ierīce mērīs katra kuģa lomu piesārņojuma radīšanā. Arī Liepājas Universitātes snieguma finansējums liecina par mūsu pētnieku iepriekšējiem sasniegumiem un uzticību mūsu darbam."

Lekciju par tēmu "Neironu tīklu pielietojums attēlu atpazīšanā. Ar roku rakstītu japāņu hieroglifu atpazīšana" studentiem nolasīja fizikas zinātņu doktors Konstantīns Mantuļņikovs.

Konferences pamatdaļā visas dienas garumā Dabas un inženierzinātņu fakultātes visu programmu bakalaura studiju 2., 3. un 4. kursa studenti un maģistranti prezentē savus pētījumus un stenda referātus. Uzmanība tika pievērsta tam, lai katrs no pētījumiem būtu ikdienā pielietojams un noderīgs. Daļa no pētījumiem tiek veikti sadarbībā ar uzņēmējiem. Kā atzīmēja lektors Uldis Žaimis: "Mūsu pētījumiem ir jābūt inovatīviem un Liepājai noderīgiem."