Trešdienas, 20.janvāra, darba dienas noslēgumā, kad jau lēnām krēsloja, kādreizējās Latvijas Tautas frontes (LTF) Liepājas nodaļas mītnes pagalmā pulcējās trīs paaudzes.

Klāva Ukstiņa ielā 7/9, kur tagad iekārtota muzeja nodaļa "Liepāja okupācijas režīmos", bet pirms 25 gadiem atradās LTF Liepājas nodaļa un laikraksta "Liepājas Vārds” redakcija, kā ierasts jau daudzus gadus atkal pulcējās dažādu paaudžu liepājnieki, lai atcerētos Latvijas valsts pastāvēšanai izšķirošo barkāžu nedēļu.

Netrūka ne veco tautfrontiešu, ne jauno zemessargu un pavisam jauno jaunsargu, labi jutās arī pavisam mazi bērni. Par spīti sniegam un salam skanēja uzrunas, dziesmas, zemessardzes komandiera Vilmāra Vecvagara pavēles, 11 jauno zemessargu zvērests un valsts himna. Bija gan svinīgi, gan priecīgi.

Pagalmā savu priekšnesumu vēl nebija beiguši Bērnu un jaunatnes centra topošie aktieri un Tomasa Kleina jaunie ģitāristi, vēl Zemessardzes 44. kājnieku bataljona lauku virtuvē nebija apsīkusi gardā karavīru biezputra un ļoti karstā un saldā tēja, kad muzeja mājā ģitāras jau ieskandināja Austra Pumpure ar saviem muzikālajiem bērniem.

Varbūt tāpēc, ka šogad aprit pusapaļa gadskārta – 25 gadi, kopš Latvijas Tautas frontes organizētajām barikādēm, burzma Ukstiņa ielā bija gana liela, un cilvēki nesteidzās izklīst.

Barikāžu atceres sarīkojumu organizēja Liepājas muzejs.