Lai veicinātu interesi par augstākās izglītības iegūšanu uzņēmējdarbības jomā, īstenotu kopīgus projektus un uzlabotu savstarpējās sadarbības mehānismus, kas ilgtermiņā uzlabos tautsaimniecības attīstību reģionā, otrdien, 28. jūlijā,  Liepājā, Vecā ostmalā 24,  kopstrādes birojs "Coworking Liepaja" un Biznesa augstskola "Turība" noslēdza sadarbības memorandu.

Sadarbības memorands paredz, ka augstskola un "Coworking Liepaja" sadarbosies izglītības un komunikācijas aktivitāšu īstenošanā, kas vērstas uz studentu un sabiedrības informēšanu par augstākās izglītības iegūšanu uzņēmējdarbības jomā, kā arī nodrošinās savstarpēji efektīvu sadarbību, kas veicinās prakses un karjeras iespējas studentu vidū. Šīs sadarbības ietvaros tiks īstenoti kopīgi projekti un aktivitātes uzņēmējdarbības izglītības popularizēšanai, kā arī nodrošinātas prakses vietas un karjeras iespējas.

"Ir būtiski plānot izglītības politiku saskaņā ar darba tirgu un tā iespējām, lai veicinātu topošo vai esošu studentu interesi par uzņēmējdarbību un tautsaimniecību reģionos. Tādēļ regulāram un sistemātiskam dialogam starp darba devējiem un topošajiem darba ņēmējiem ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu ilgtspējīgas uzņēmējdarbības iespējas un reģionu attīstību. Esam patiesi priecīgi, ka ik dienas spējam spert nelielus soļus pretī lielākiem nākotnes panākumiem," uzsver "Turības" Liepājas filiāles vadītāja Agnese Getaute-Zariņa.

Biznesa augstskolas "Turība" Liepājas filiālē ir iespējams apgūt 1. līmeņa profesionālas augstākās izglītības studiju programmu "Finanses un grāmatvedība", iegūstot kvalifikāciju grāmatvedis, "Mārketings un tirdzniecība" ar iegūstamo profesiju tirgzinības un tirdzniecības speciālists, kā arī "Tiesību zinātne" ar kvalifikāciju jurista palīgs.

"Coworking Liepaja" ir kopstrādes birojs, kuru jau šobrīd izmanto programmētāji, grafiskie dizaineri, pasākumu organizatori, ražošanas uzņēmumu vadītāji, tulki, mārketinga speciālisti un citi speciālisti.