Uzņēmums "Jensen Metal", Liepājas valsts tehnikums un Nodarbinātības valsts aģentūru līdz 24. augustam izsludina pieteikšanos lokmetinātāja kvalifikācijas iegūšanai.

PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" ārējo sakaru organizatore Ieva Skābarde, ka iegūtā kvalifikācija paredzēta metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG).

LSEZ "Jensen Metal", kas atrodas Liepājas Biznesa centra teritorijā, Kapsēdes ielā 2, līdz ar augošo pieprasījumu un ražošanas jaudu palielināšanos, uzsāk atlasi interesentiem, kuri vēlas iegūt TIG metinātāja kvalifikāciju un darbu uzņēmumā. Pretendenti var būt bez iepriekšējas darba pieredzes TIG metināšanā. Projektā, kas tapis sadarbībā ar tehnikumu un Nodarbinātības valsts aģentūru, aicināti pieteikties pretendenti ar bezdarbnieka statusu. Bezdarbnieka statusa iegūšanai ir jāreģistrējas  Nodarbinātības valsts aģentūrā.

Mācību ilgums paredzēts 640 stundas jeb 4 mēneši. To  laikā tiek maksāta stipendija 100 EUR apmērā. Nepieciešamības gadījumā nodrošina ar naktsmītni tehnikuma dienesta viesnīcā. Izglītojamiem, kuri nedzīvo Liepājā, ir iespējams saņemt mobilitātes pabalstu NVA, tādējādi,  kompensējot ceļa izdevumus.

Pēc kvalifikācijas iegūšanas uzņēmums "Jensen Metal" nodrošinās ar darbu.

Papildu informācija  iegūstama Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiālē, Graudu ielā 50, 204. kabinetā darba dienās no pulksten 9 līdz 17, telefons uzziņām – 26184314.