Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests šobrīd izvērtē, kādi  ir ieguvumi un cik efektīvi var strādāt, pieņemot klientus pēc iepriekšēja pieraksta, nevis ierastajā rindas kārtībā kā līdz šim. Tikmēr apmeklētāju pieņemšana pēc pieraksta turpināsies arī jūlijā, lai pamazām pieradinātu cilvēkus pie jaunās kārtības, kas izrādījusies ērtāka un arī drošāka gan klientiem, gan darbiniekiem, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Jūnijā Sociālajā dienestā pēc palīdzības visvairāk iedzīvotāji vērsušies, lai saņemtu dzīvokļa pabalstu (279) un veselības aprūpes pabalstu (191). Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI) saņēmuši 11 liepājnieki. Trūcīgās personas statusu jūnijā no jauna nokārtojuši 37 iedzīvotāji, spēkā esošs tas ir joprojām 547 liepājniekiem. Maznodrošinātās personas statuss no jauna noformēts 31 klientam, bet spēkā līdz 31. jūlijam tas ir pavisam 3204 iedzīvotājiem. Savukārt krīzes pabalstu jūnijā saņēmuši tikai trīs liepājnieki.

Visvairāk klientu vērsušies Sociālajā dienestā, lai saņemtu jaunas bezmaksas abonementa biļetes braukšanai sabiedriskajā transportā, kurām termiņš beidzas 1. jūlijā – gandrīz 1000 liepājnieku vecumā virs 80 gadiem, 35 politiski represētie u.c.

Lai ierobežotu cilvēku drūzmēšanos uzgaidāmajā telpā un ievērotu valstī noteiktos piesardzības pasākumus par distancēšanos, klientu  pieņemšana no 10. jūnija tiek organizēta pēc iepriekšēja pieraksta. Klientiem iespējams iepriekš telefoniski vienoties par konkrētu apmeklējuma laiku, lai vērstos pēc palīdzības vai pakalpojumiem Sociālajā dienestā sev vēlamā laikā.

Ņemot vērā, cik emocionāli piesātināta ir bijusi ārkārtējā situācija, daļai cilvēku Sociālā dienesta darbs pēc iepriekšēja pieraksta nācis par labu – klienti kļuvuši mierīgāki, atsaucīgāki, disciplinētāki, jo konkrēti zina savu pieņemšanas laiku un cenšas to ievērot.

"Klientu apkalpošana pēc iepriekšēja pieraksta tiks turpināta, lai joprojām nodrošinātu piesardzības pasākumus, proti, lai cilvēki nedrūzmētos, ilgstoši neuzturētos vienā telpā, gaidot savu kārtu. Krīze mums skaidrāk parādījusi nepieciešamos virzienus procesu pilnveidē nākotnē, par ieguvumiem varēsim spriest vēl pēc laika, bet pašlaik galvenais ir klientu un darbinieku drošība," uzsver Sociālā dienesta direktore Linda Krasovska.

Aicinām arī turpmāk izmantot pieraksta iespēju un iepriekš vienoties par apmeklējumu, sazinoties ar Sociālā dienesta darbiniekiem telefoniski vai e-pastā. Lai saņemtu sociālo palīdzību, tai skaitā, noformētu trūcīgā un maznodrošinātā statusu, pieprasītu dažāda veida pabalstus u.c., iedzīvotāji tiek aicināti vienoties par pierakstu, zvanot pa tālruņiem: 634 89652; 634 26044 (Jaunliepājas mikrorajona iedzīvotājiem); 634 56185 (Karostas un Tosmares iedzīvotājiem). Pieteikties iespējams arī pa e-pastu sociala.palidziba@liepaja.lv, vēstulē norādot savu vajadzību un kontakttālruni, pa kuru sazināties, lai saskaņotu apmeklējuma laikus. 

Arī plānojot apmeklēt Sociālo pakalpojumu daļu un Sociālā darba daļu, klienti aicināti vispirms sazināties ar speciālistiem un konsultēties ar darbiniekiem par apmeklējuma iemeslu un vēlamo ierašanās laiku. Vienoties par konsultāciju klātienē var pa tālruņiem: Sociālo pakalpojumu daļa 634 89668; Sociālā darba daļa 634 89682.

Sociālais dienests aicina klientus izturēties saprotoši un uzklausīt sociālo darbinieku ieteikumus un padomus, kā labāk atrisināt konkrēto problēmu. Kā izrādās, atsevišķos gadījumos klātienes apmeklējums pat nav nepieciešams, jo konsultāciju var saņemt telefoniski.

Atgādinām, ka  trūcīgās un maznodrošinātās personas statuss liepājniekiem, kuriem tas beidzās ārkārtas situācijas laikā, ir automātiski pagarināts līdz 31.jūlijam.