Deputāti ceturtdien, 12.jūlijā, lēma par SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" peļņas novirzīšanu uzņēmuma attīstībai.

Lēmumā par SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" peļņas novirzīšanu uzņēmuma attīstībai paredzēts novirzīt pašvaldībai dividendēs izmaksājamo SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" 2017.gada peļņas daļu 58 730,60 eiro (10% no kapitālsabiedrības tīrās peļņas) apmērā slimnīcas saimnieciskās darbības nodrošināšanai, ilgtspējīgai attīstībai un konkurences saglabāšanai, t.i., kapitālieguldījumu finansēšanai, saskaņā ar slimnīcas vidēja termiņa darbības stratēģijā noteiktajiem mērķiem.

Slimnīcas vadītājs, deputāts Edvīns Striks balsošanā nepiedalījās, lai izvairītos no interešu konflikta.