Deputāti 18. jūnija domes sēdē pieņēma lēmumu par pašvaldības SIA "Liepājas reģionālās slimnīca" peļņas, tostarp dividendēs izmaksājamās peļņas daļas, novirzīšanu Liepājas reģionālās slimnīcas attīstībai, neizmaksājot to pašvaldībai.
 

Slimnīcas kapitāla daļu turētājas – pašvaldības – pārstāvis ierosinājis slimnīcas 2019. gada peļņu – 1 824 530 eiro – pilnā apmērā novirzīt slimnīcas saimnieciskās darbības nodrošināšanai, ilgtspējīgai attīstībai un konkurences saglabāšanai, proti, projekta "Infrastruktūras attīstība SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", uzlabojot kardioloģijas, onkoloģijas un bērnu veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību Kurzemē" līdzfinansējumam – attiecināmo, neattiecināmo un neatbalstāmo izmaksu segšanai, kā arī plānoto kapitālieguldījumu īstenošanai saskaņā ar investīciju plānu un stratēģiju 2019.–2021. gadam.

Deputāti lēma, ka šādi tiks nodrošināta slimnīcas saimnieciskā darbība, ilgtspējīga attīstība un konkurences saglabāšana.

Slimnīcas pašvaldībai dividendēs izmaksājamā peļņas daļa 182 453 eiro (procenti no kapitālsabiedrības tīrās peļņas) netiks izmaksāta pašvaldībai dividendēs, bet gan tiks novirzīta sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai.