Liepājas Reģionālā slimnīca 2022.gadā nopelnījusi 441 067 eiro, ko pašvaldības deputāti jūnija sēdē, atbalstot slimnīcas kapitāldaļu turētāja, domes izpilddirektora Ronalda Fricberga priekšlikumu, nolēma atstāt slimnīcas rīcībā.


Kā teikts lēmumā: "Novirzīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģionālā slimnīca" 2022. gada peļņu 441 067 EUR pilnā apmērā, t.sk. pašvaldībai dividendēs izmaksājamo daļu, sabiedrības saimnieciskās darbības un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai, plānoto kapitālieguldījumu finansēšanai un konkurētspējas veicināšanai, ievērojot sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģionālā slimnīca" vidēja termiņa darbības stratēģijā 2022.–2024. gadam un investīciju plānā noteiktos mērķus".

Kur un kā konkrēti slimnīca grasās peļņu izlietot, "vienā vārdā pateikt ir ļoti sarežģīti", portālam irliepaja.lv sacīja slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Grase.

"Slimnīcas budžets ir ļoti komplicēts un sastāv no dažādām pozīcijām un vajadzībām," skaidroja Grase.

Par peļņas izlietojumu var spriest pēc Liepājas reģionālās slimnīcas valdes ikgadējā pārskata ziņojuma, kā arī starpperiodu ziņojumiem par katru aizvadīto ceturksni. Par 2023.gada pirmo ceturksni ziņojumā teikts:

"Investīcijas veiktas, galvenokārt, tādu medicīnas preču un aprīkojuma iegādē, kuras tika plānotas jau pagājušajā gadā, taču piegāžu aizkavēšanās dēļ tika realizētas tikai 2023.gada 1.ceturksnī – jaundzimušo reanimācijas aprīkojums (mākslīgās plaušu ventilācijas iekārta, intensīvās terapijas galds, fototerapijas lampa u.c.), spirogrāfa iegāde, viena lifta nomaiņa, kā arī cita veida iekārtās, kuru iegāde bija nepieciešama, lai veiktu bojāto ierīču nomaiņu un varētu sniegt pakalpojumus bez pārtraukumiem".

Tāpat ziņojumā norādīts, ka slimnīca "turpina īstenot ES struktūrfondu (ERAF) līdzfinansēta infrastruktūras attīstības projekta "Infrastruktūras attīstība SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", uzlabojot kardioloģijas, onkoloģijas un bērnu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Kurzemē".

Vairāk par projektu var uzzināt slimnīcas mājaslapā sadaļā "Projekti".


Uzziņa
No ziņojuma par slimnīcas darbību 2023.gada 1.ceturksnī

Vidējais darbinieku skaits – 994 strādājošie. No kopējā darbinieku skaita 170 ir ārsti, 382 vidējais medicīnas personāls, 213 jaunākais medicīnas personāls un 229 pārējais personāls.

Stacionārā kopā ārstēti 3 928 pacienti, t.sk. valsts apmaksātā plānveida stacionārā palīdzība sniegta 3 740 pacientiem, kas ir par 17,4% vairāk, salīdzinot ar 2022.gada tādu pašu pārskata periodu.

Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā kopā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, ir nedaudz samazinājies un ir 5,58 dienas.

Ambulatorie veselības aprūpes pakalpojumi sniegti lielākam pacientu skaitam, kā līgumā paredzēts (par 9,9% vairāk nekā tajā pašā laikā pērn).

Stacionārā veiktas 2 094 ķirurģiskas manipulācijas, jeb par 39% vairāk nekā iepriekšējā gada trīs mēnešos, savukārt dienas stacionārā veiktas tikai 327 ķirurģiskas manipulācijas, kas ir par 71,3% mazāk kā 2022.gada trīs mēnešos, jo ambulatorā
kvota ir pārpildīta.

Saimnieciskās darbības izmaksas – 9,583 miljoni eiro, kas ir par 184 tūkstošiem jeb 2% vairāk nekā 2022.gada trīs mēnešos. Izmaksu pieaugums, galvenokārt, saistīts ar izejvielu un materiālu, kā arī energoresursu būtisku pieaugumu.

Lielākā kopējo izdevumu daļa – 63,9% jeb 6,125 miljoni eiro ir izdevumi darbinieku atlīdzībai par darbu un sociālās apdrošināšanas maksājumiem. No 2023.gada 1.janvāra atalgojums personālam nav mainīts, jo tarifos un valsts piešķirtajā finansējumā tas plānots tikai no 2023.gada 1.aprīļa

Vairāk par slimnīcas darbību šā gada pirmajā ceturksnī sk. ŠEIT.