Liepājas Raiņa 6. vidusskolas latviešu un vācu valodas skolotājas Daiga Straupeniece un Inga Zomerfelde piedalījās kursos “3D tehnoloģiju elementi skolā un eTwinning projektos”.

Tie notika Rīgā no 30.marta līdz 1.aprīlim. Mācību mērķis bija veicināt skolotāju savstarpēju sadarbību skolēnu mācīšanās prasmju apguvē, kā arī pilnveidot skolotāju prasmes 3D tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā un projektos.

Praktiskās nodarbībās pedagogi apguva 3D modelēšanas pamatus, veidoja 3D modeļus un tos drukāja uz 3D printera. "Apgūt 3D tehnoloģijas savā ziņā bija izaicinājums, jo mācību procesā tas ir kas nebijis. Ļoti īsā laikā iemācījāmies modelēt dažādas lietas: mēbeles, dzīvniekus, pat viduslaiku pili. Nenoliedzami, ka 3D attīsta telpisko domāšanu, ir iespēja savu modeli skatīt dažādās plaknēs, novēršot pieļautos trūkumus. Tomēr pati svarīgākā vērtība, mācoties kopā ar citu Latvijas skolu pedagogiem, bija projektu idejas, kā 3D tehnoloģijas lietderīgi izmantot mācību stundā," atzīmēja skolotāja Daiga Straupeniece.

Svarīgi, ka katra pedagogu komanda izstrādāja starppriekšmetu projektu, kura idejas prezentēja noslēguma konferencē ap 100 dalībniekiem. Vēlāk notika arī paneļa diskusija par 3D tehnoloģiju izmantošanas nepieciešamību skolas vidē, kurā piedalījās arī Liepājas Raiņa 6. vidusskolas direktors Kārlis Strautiņš. Diskusijas laikā izkristalizējās doma, ka tehnoloģiju apmācībai mūsdienās jāsākas arvien agrākā vecumā, pievēršot uzmanību jēgpilnai tehnoloģiju izmantošanai mācību procesā, lai tās palīdzētu radīt izpratni un zināšanu pielietojumu reālajā dzīvē, informē  6.vidusskolas pārstāve Vineta Muskate.