Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar pieaugošiem "Covid-19" izplatības riskiem,  ceturtdien, 12.novembrī, Liepājas pilsētas domes sēdē tika pieņemti lēmumi par 7.–12.  un 1.–6.klašu  skolēnu nodrošināšanu ar pārtikas pakām, informē Liepājas Izglītības pārvaldes vadītāja palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe.

Tā kā 7.−12. klašu audzēkņiem šobrīd noteikts attālinātais mācību process līdz 6.decembrim, pieņemts lēmums nodrošināt pārtikas pakas skolēniem no ģimenēm, kuras saņēmušas trūcīgas, maznodrošinātas, vai  daudzbērnu ģimenes statusu, kā arī bērniem ar invaliditāti, tādiem izglītojamiem, kuriem ir iecelts aizbildnis, vai skolēniem, kuriem sociālais pedagogs izglītības iestādē rekomendē ēdināšanas maksas atvieglojumus.

Pārtikas paku komplektēšana notiks sadarbībā ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kuri piegādās pakas vispārizglītojošām skolām. Pakā būs tādi produkti, kuriem ir ilgāks uzglabāšanas termiņš un visās pakās būs vienots saturs. Vispārizglītojošo skolu direktori koordinēs pārtikas paku izsniegšanu izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem, ievērojot ārkārtējās situācijas noteiktos ierobežojumus un drošības prasības.

Lai saņemtu pārtikas paku, izglītojamajam jābūt deklarētam Liepājas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un jāmācās kādā no Liepājas vispārizglītojošām skolām no 7. līdz 12. klasei. Pārtikas pakas kopējā vērtība ir 31,40 eiro, no kā produktu vērtība ir 28,40 eiro (ieskaitot PVN), pakošanas un piegādes izmaksas – 3 eiro (ieskaitot PVN).

Tāpat pārtikas pakas tiks nodrošinātas vispārizglītojošo skolu audzēkņiem no 1. līdz 6. klasei, kuriem saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām noteikts 10 dienu attālinātais mācību process. Šo skolēnu ēdināšanai tiks piešķirtas pārtikas pakas, kurās kopējā produktu vērtība ir 14,20 eiro (tai skaitā PVN), papildus nosakot arī piegādes un pakošanas izmaksas 3 eiro apmērā.

Lai saņemtu pārtikas paku, skolēniem jābūt deklarētam Liepājas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un jāmācās kādā no Liepājas vispārizglītojošām skolām no 1. līdz 6. klasei, kur mācību process tiek īstenots attālināti.

Pārtikas paku komplektēšanai tiks izlietots Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" 2020. gada budžetā plānotais pašvaldības finansējums un valsts budžeta mērķdotācija brīvpusdienām 1. – 4.klasei.