Sagaidot Starptautisko ģimenes un Mātes dienu, Sociālais dienests kopā ar Bāriņtiesu sestdien, 11. maijā, pulksten 12 jau otro gadu rīkos Ģimenes dienas svētkus audžuģimenēm un aizbildņiem.

Svētkos aicinātas ģimenes no Liepājas un citām Latvijas vietām, kuri audzina Liepājas bērnus.

"Saprotam, ka audžuvecāku un aizbildņu pienākumu pildīšana ir grūts un atbildīgs darbs. Tāpēc esam aizsākuši jaunu tradīciju, reizi gadā pulcējot visus uz kopīgiem svētkiem Ģimenes dienā, aicinot aizdomāties par ģimenes lielo nozīmi katra cilvēka dzīvē un sakot paldies audžuģimenēm un aizbildņiem par tik ļoti vajadzīgo darbu, ko viņi veic", uzsver Sociālā dienesta direktore Linda Krasovska.  

Ģimenes dienas svinības šogad notiks Liepājas Latviešu biedrības namā, kur ģimenēm kopā ar bērniem būs iespēja kopīgi noskatīties gan Liepājas Ceļojošā leļļu teātra muzikālo leļļu uzvedumu, gan izballēties kopā ar "Meža sapņu komandu". Būs arī citi pārsteigumi.

Svētku pasākumā piedalīsies arī Labklājības ministre Ramona Petraviča un domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš.

Ģimenēm būs iespēja kopīgi noskatīties muzikālu leļļu teātra izrādi "Kliņķīša piedzīvojums vai kā rūķis draugus atrada" lieliem un maziem, kuras galvenā ideja ir, ka mūsu galvenā bagātība ir uzticami draugi. Izrāde ar panākumiem piedalījusies Starptautiskajos Leļļu teātru festivālos Francijā un Maskavā, viesizrādes notikušas Francijā, Prāgā, Dānijā, Anglijā, Īrijā un visā Latvijā. Pēc Maskavas Valsts Filharmonijas uzaicinājuma ar vairākkārtējām viesizrādēm pabūts no Maskavas līdz Irkutskai.

Pirms pasākuma bērni varēs radoši izpausties Liepājas Bērnu un jaunatnes centra rīkotajās radošajās darbnīcās, izgatavojot nelielu dāvaniņu sev un māmiņām par prieku.

Lai saņemtu ielūgumus uz Ģimenes dienas svinībām, audžuģimeņu pārstāvji un aizbildņi aicināti līdz 9. maijam ierasties Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā, 217. kabinetā vai arī informēt par savu vēlmi piedalīties šajā pasākumā pa tālr. 63489671.

Pasākumu atbalsta biedrība "Open Liepāja" un konditorija "Miko".