Sagaidot Starptautisko ģimenes dienu, kuru atzīmējām 15.maijā, Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests sadarbībā ar Liepājas bāriņtiesu un Kurzemes ģimeņu atbalsta centru 14.maijā tradicionāli rīkoja Ģimenes dienas svētku pasākumu audžuģimenēm un aizbildņiem, informē Liepājas Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Pasākumā, kurš šoreiz notika attālināti, piedalījās 54 audžuģimenes un vairāk nekā 10 aizbildņu ģimenes. Ģimenes dienas svētku pasākums notika jau trešo gadu – iepriekš tie notika klātienē 2018. un 2019. gadā, bet sakarā ar ārkārtas situāciju pērn tas tika atcelts.

Pasākumā piedalījās gan audžuģimenes, kuras audzina Liepājas bērnus, kuri palikuši bez vecāku gādības, gan arī audžuģimenes, kuras ir gatavas uzņemt savās ģimenēs audžubērnus vai arī šobrīd iziet apmācību, lai kļūtu par audžuģimenēm.

Šogad svētku pasākums bija kā uzmundrinājuma pēcpusdiena vecākiem, kuriem šajā pandēmijas laikā un attālinātajā mācību procesā nākas izturēt dubultslodzi.

Pasākuma dalībniekus sveica Liepājas Domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš, Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta direktore Linda Krasovska un Liepājas pilsētas Bāriņtiesas priekšsēdētāja Taiga Ziemele, sakot paldies par šo sirdsdarbu un rūpēm, ko audžuvecāki velta bērniem. "Mēs lepojamies ar mūsu audžuģimenēm, kuru skaits pēdējo gadu laikā pieaug. Mēs ļoti ceram, ka reiz pienāks diena, kad katram bērnam būs savas mājas un ģimenes pavards", teica Linda Krasovska.  

Padomus, kā ģimenēm šajā saspringtajā laikā izturēt emocionālo "karuseli" mājās un ārpus tām, sniedza ārsts psihoterapeits Artūrs Miksons. Tā kā mentālā veselība ir cieši saistīta ar fizisko veselību, ar padomiem un savā pieredzē par bērnu traumatismu un stājas problēmām dalījās Liepājas Reģionālās slimnīcas ārsts traumatologs Jānis Vozņesenskis. Vingrošanas speciāliste un Liepājas domes Vides un veselības daļas speciāliste Anete Kopštāla ierādīja vingrojumus, ko vecāki kopā ar bērniem varēs veikt mācību paužu starplaikos. Noslēgumā ar muzikālu sveicienu un uzmundrinājuma vārdiem uzstājās mūziķis Ralfs Eilands.

Liepājā pēdējo gadu laikā audžuģimeņu skaits ir pieaudzis līdz 35, tajā skaitā ir arī četras krīzes ģimenes, kuras nepieciešamības gadījumā var uzņemt bērniņu 24 stundas diennaktī. Divas specializētās audžuģimenes rūpējas arī par bērniem ar īpašām vajadzībām. Liepājā un ārpus Liepājas audžuģimenēs šobrīd tiek audzināti pavisam 55 Liepājas bērni. Aizbildnībā ir pavisam 152 bērni, kurus audzina 124 aizbildņi, no kuriem 27 dzīvo citās pašvaldībās.