LTV1 filmēšanas grupa Liepājas Raiņa 6. vidusskolā nofilmējusi materiālu sižetam par 9. klases skolēnu Valteru Grasmani, ko demonstrēs 24.martā pulksten 13.30 raidījumā "Klase".

Valters Grasmanis izvēlēts raidījumam, jo ir ļoti pozitīvs, atraktīvs un aktīvs jaunietis, kurš ir projekta PuMPuRs dalībnieks gan skolā, kur saņem individuālas konsultācijas dažos mācību priekšmetos, gan PuMPuRs jauniešu iniciatīvu projektā, kuru realizē  biedrība "Rave team", informē Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Jau no agras bērnības viņš nodarbojas ar ekstrēmo skrituļslidošanu jeb Inline biedrībā "Rave team", uz ko Valteru pamudināja un iemācīja pamatus viņa draugs, mūsu bijušais skolnieks Emīls Ašmanis, kurš jau tad bija profesionāls braucējs. Visus šos gadus Valters ir piedalījies Latvijas mēroga sacensībās, bet no pagājušā gada - starptautiskajās sacensībās un pasaules čempionātos.

Valters saka, ka braukā ar slidām, lai gūtu to adrenalīnu, kurš rodas pirms lieliem trikiem vai lielām sacensībām. Šis sporta veids viņam sagādā prieku arī  labās kompānijas dēļ, kas viņu vienmēr atbalsta. Iedvesmu jauniem trikiem Valters gūst no pasaules labākajiem braucējiem, daudzus no kuriem starptautiskās sacensībās izdevies satikt arī personīgi.

"Valters Grasmanis aktīvi iesaistās arī biedrības ikdienas dzīvē, piedalās skeitparka uzkopšanas talkās, ierosina dažādas idejas sava sporta veida attīstības uzlabošanai un skeitparka konstrukciju pilnveidošanai, kā arī piedalās biedrības organizētajos paraugdemonstrējumos. Puisis ir draudzīgs un izpalīdzīgs, sportā ļoti motivēts", saka biedrības "RAVE team" dibinātājs  Agris Klēpis.

Šobrīd Valters ir arī aktīvs kendamas kustības entuziasts.  

Kopš 2017. gada septembra, kopš Liepājas skolās tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts PuMPuRS skolēnu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai, individuālu atbalstu mācību stundās un ārpus tām saņēmuši vairāk nekā 300 skolēnu. Šī mācību gada  mācību gada 2. semestrī projektā iesaistīti 365 skolēni un 185 pedagogi.

Projektā darbojas 12 skolas. Katram projektā iesaistītajam skolēnam tiek izveidots individuālais atbalsta plāns. Visbiežāk skolas izmanto iespēju sniegt papildus individuālās konsultācijas un izskaidrojošo darbu dažādos mācību priekšmetos – kādam jāapgūst iepriekšējos gados neapgūtais, citam savukārt vajadzīga atšķirīga pieeja mācību satura izskaidrošanā. Visvairāk pedagogu – asistentu atbalsts tiek sniegts konsultācijās matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, krievu valodā.

Katram projektā iesaistītajam skolēnam tiek veidots individuālais atbalsta plāns. Skolotāji atzīst, ka ar projekta atbalsta palīdzību var sniegt papildus atbalstu audzēkņiem ne tikai mācību satura apguvē, bet arī psiholoģisku un emocionālu atbalstu, jo svarīgi ir iedrošināt un noticēt savai varēšanai.