7.martā noslēdzās projektu konkurss "Pilsēta izAicina" par iespēju jauniešiem veidot Latvijas valsts simtgadei veltītu notikumu (koncertu, mākslas performanci, spēli un citu aktivitāti).

Lielākais izaicinājums ir notikuma  īstenošana citā Latvijas pašvaldībā, informē Liepājas Kultūras pārvaldes sabiedrisko attiecību vadītāja Dita Dzene.

Kopumā projektu konkursā tika saņemti 11 pieteikumi no 8 Latvijas pilsētām, atbalstīti 9 projekti. Finansējuma maksimālais apjoms vienam projektam ir 1500 eiro. Ar atbalstīto projektu sarakstu var iepazīties interneta lapā www.liepajaskultura.lv sadaļā "Projekti".

Projektu konkurss ir brīnišķīga iespēja turpināt jauniešu iniciatīvu radīt un īstenot savas radošās idejas kā dāvanu Latvijai simtgadē. "Pilsēta izAicina" mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu radošās idejas un kopīga notikuma veidošanu citā Latvijas pašvaldībā, lai veicinātu jauniešu līdzdalību, sadarbību un piederības sajūtu savai valstij.

Projekta  "Pilsēta izAicina"  ietvaros Jēkabpils jaunieši sadarbībā ar animācijas režisori Māru Liniņu un mākslinieci–animatori Daci Liepu meistardarbnīcā kopā ar Jelgavas jauniešiem veidos animācijas filmu, kas būs kopīga dāvana Latvijai dzimšanas dienā. Alūksnes bērnu un jauniešu centra jaunieši erudīcijas spēlē "Mēs mīlam Latviju. Nogrieznis 311" izaicinās gan Kuldīgas jauniešus, gan deputātus. Ikšķiles vidusskolas 9. klases jaunieši piedāvās netradicionālu vēstures stundu Aizputes novada Dzērves pamatskolā, sniedzot teātra uzvedumu par novadnieku, pretošanās kustības un pretpadomju organizācijas "Kursa" dalībnieku, gleznotāju un fotogrāfu Robertu Jansonu. Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums" Krāslavas struktūrvienības jauniešu klubs apzinās Krāslavas pusē Latvijas valsts tapšanā nozīmīgas personības un, pielietojot savas profesionālās zināšanas kostīmu un scenogrāfijas mākslā, veidos koncertuzvedumu Talsu novada Laidzes jauniešiem.

Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centra teātris jau iestudējis izrādi "Zemeslauks" un to plāno izrādīt Latvijas jauniešu foruma noslēgumā Madonā. Biedrība "Valmieras divi krasti" radošās darbnīcās kopīgai darbībai izaicinās Liepas pagasta jaunatnes iniciatīvu centru "Apelsīns". Liepājas Pop/Rok skolas jaunieši atbildes izaicinājumā dosies uz Kuldīgas Jauniešu māju, kur 19. un 20. jūlijā Kuldīgas pilsētas svētku ietvaros rīkos meistarklases, improvizētas džemsesijas, kā arī jauniešu kopdarbībā ar profesionāliem mūziķiem taps  jauna dziesma un koncerts uz pilsētas svētku centrālās skatuves. Liepājas 8. vidusskola, kur ikdienā jaunieši zināšanas apgūst latviešu un mazākumtautību programmās, dosies muzikāli radošā ceļojumā uz Valmieras 5. vidusskolu un Valkas Jāņa Cimzes ģimnāziju. Vērienīgu notikumu Ventspilī īstenos Brocēnu biedrība "Mantinieki" – jauniešu organizētas buru laivu modeļu sacensības, pulcējot jauniešus no Liepājas BJC "Laumiņa", Liepājas speciālās internātskolas, Aizputes novada jaunrades nama, Lažas speciālās internātskolas, Aizputes pagasta pamatskolas, Talsu 2. vidusskolas, Talsu BJC, Saldus pamatskolas un Brocēnu novada Kultūras un izglītības centra.

Konkurss ir turpinājums iniciatīvai "Liepāja izAicina" – simtgades lielkoncertam, kas 16. un 17. martā norisinājās Liepājas Olimpiskā centra arēnā, pulcējot 4000 apmeklētājus. Koncerta organizatori un jo īpaši radošajā komandā iesaistītie jaunieši, kopā ar 500 talantīgiem, dziedošiem un dejojošiem jauniešiem no visas Latvijas, un vairākiem viesmāksliniekiem, radīja unikālus priekšnesumus, krāšņu skatuvi ar brīnišķīgu scenogrāfiju.

Projektu konkursu "Pilsēta izAicina" organzē Liepājas Kultūras pārvalde sadarbībā ar Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroju.