Kā vēsta Liepājnieku biogrāfiskā vārdnīca, pirms 105 gadiem dzimusi tērpu māksliniece Elizabete Tīre. Mākslas vidusskolā izveidoja Apģērbu šūšanas un modelēšanas nodaļu.

Tērpu māksliniece un skolotāja Elizabete Tīre (Meija) dzimusi 1910.gada 16.aprīlī Liepājā; abi vecāki vācieši.

Vīrs Boriss Tīrs, meitas Elizabete un Irina, dēls Mihails. 1925.gadā beigusi Liepājas 1.krievu pamatskolu ar teicamām sekmēm un 1928.gadā vidusskolu. Amata prasmi apguvusi Vīnē, meiteņu arodskolā. 1941.gadā, mākslinieces Noras Drapčes uzaicināta, Liepājas Mākslas vidusskolā izveidojusi Apģērbu šūšanas un modelēšanas nodaļu, kuru pēc tam 30 gadus vadījusi. Garajos darba gados izaudzinājusi daudzas nākamās šīs nodaļas skolotājas – Noru Vilmani, Astrīdu Palku u.c. Gan pedagoģiskajā un šūšanas darbā, gan arī sadzīvē izcēlās ar lielu rūpību un kārtības mīlestību, pat pedantismu.

Mirusi 1981.gada 2.aprīlī Tallinā, apbedīta Liepājas Centrālkapos.