11.janvārī Ministru kabinets nolēma piešķirt Iekšlietu ministrijai finansējumu 338 999 eiro apmērā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai nodrošinātu piemaksas pašvaldību policijas darbiniekiem par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos "Covid–19" slimības izplatības ierobežošanā par laika posmu no 2021.gada 1.novembra līdz 30.novembrim, informē Iekšlietu ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja Gunta Jansone.

Tāpat no piešķirtajiem līdzekļiem plānots segt piemaksas par nakts darbu tiem pašvaldību policiju darbiniekiem, kuri tika iesaistīti virsstundu darbā no 2021.gada 1.novembra līdz 2021.gada 14.novembrim, lai kontrolētu iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanu laikposmā no pulksten 22.00 līdz pulksten 5.00.

Iekšlietu dienestu amatpersonas sadarbībā ar pašvaldību policiju nodrošina epidemioloģisko ierobežojumu uzraudzību, strādājot paaugstināta riska apstākļos. Līdz ar to piemaksas saņem arī pašvaldību policisti.

Ādažu novada pašvaldībai piešķirti 5 748,90 eiro, Balvu novada pašvaldības policijai – 1 258,20 eiro, Bauskas novada pašvaldības policijai – 444,28 eiro, Rundāles pašvaldības policijai – 350,25, Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai – 4 978,74 eiro, Gulbenes novada pašvaldības policijai – 1 088,93 eiro, Jelgavas pašvaldības policijai – 9 885,72 eiro, Jēkabpils pašvaldības policijai – 1 180,76 eiro, Liepājas pašvaldības policijai – 7 102,74 eiro, Limbažu novada pašvaldības policijai – 315,12 eiro, Ogres novada pašvaldībai – 7 924,78 eiro, Olaines novada pašvaldības policijai – 1 005,26 eiro, Rīgas pašvaldības policijai – 243 208,15 eiro, Ropažu novada pašvaldības policijai – 3 277,61 eiro, Salaspils novada Domei – 2 331,27, Saulkrastu novada pašvaldības policijai – 1 453,81 eiro, Siguldas novada Pašvaldības policijai – 12 999,27 eiro, Smiltenes Pašvaldības policijai – 2 143,48 eiro, Talsu novada pašvaldībai – 1 370,88 eiro, Tukuma novada pašvaldības policijai – 1 811,18 eiro, Valkas novada pašvaldībai – 463,36 eiro, Valmieras novada pašvaldības policijai – 12 696,10 eiro, Ventspils pašvaldības policijai – 15 959,24 eiro.

Minētajā laika posmā pašvaldību policija nodrošināja sabiedrisko kārtību un drošību, veicot patrulēšanu attiecīgo pašvaldību teritorijās – pilsētās un novados, kā arī reaģēja uz izsaukumiem, tai skaitā par karantīnas vai pašizolācijas pārkāpumiem un citiem likumpārkāpumiem. Tika iesaistīti vairāk nekā 1170 pašvaldību policijas darbinieki, kuri veica tirdzniecības vietu, sabiedriskās ēdināšanas vietu, degvielas uzpildes staciju, skaistumkopšanas salonu, spēļu zāļu u.c. apsekošanu, lai kontrolētu "Covid–19" ierobežojumu ievērošanu. Tāpat dažādos objektos tika nodrošināta sabiedriskā kārtība un kontrolēta epidemioloģiskās drošības noteikumu ievērošana, tai skaitā sejas aizsargmasku nēsāšanas sadarbspējīga "Covid–19" sertifikāta un personu apliecinošu dokumentu kontrole.

Tāpat pašvaldību policiju darbinieki veica pulcēšanās ierobežojumu kontroli, apsekojot iespējamās pulcēšanas vietas, piedalījās Valsts policijas rīkotajās zibakcijās, pārbaudot tirdzniecības vietas un sabiedrisko transportu, kā arī veica citus ar sabiedrisko kārtību un drošību un epidemioloģisko drošību saistītus pienākumus. Laikā no 2021.gada 1.novembra līdz 2021.gada 14.novembrim pašvaldību policiju darbinieki piedalījās arī iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanas kontrolē laikposmā no pulksten 22.00 līdz pulksten 5.00.

Tādējādi no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pašvaldībām tiek kompensēti izdevumi piemaksām par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos. Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumu Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" piemaksu nosaka 75 procentu apmērā no stundas algas likmes, bet piemaksas noteikšanas kritērijus un piešķiršanas kārtību attiecībā uz pašvaldības policijas darbiniekiem nosaka attiecīgās pašvaldības dome. Savukārt izdevumi piemaksām par nakts darbu pašvaldībām tiek kompensēti 75 procentu apmērā no aprēķinātās atlīdzības summas.

Par piešķirtā finansējuma izlietojumu atbilstoši mērķim ir atbildīgas attiecīgās pašvaldību institūcijas, kurām tiks pārskaitīts Iekšlietu ministrijai piešķirtais finansējums.