Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) informē, ka pērn Latvijā apglabātas 50 neatpazītas personas. Liepājā šādu gadījumu nav bijis.

Liepājas kapsētu pārvaldes direktors Uldis Stelmakers portālu informēja, ka aizvadītais gads bijis pirmais pēdējo desmit gadu laikā, kad Liepājā nav glabāti neatpazīti nelaiķi. Līdz ar to nav bijusi vajadzība lūgt finansiālu palīdzību šādu personu apbedīšanā.

Gadījumos, ja nepieciešams apbedīt kādu personu bez piederīgajiem, kuras identitāte ir noskaidrota, Kapsētu pārvalde lūdz palīdzību Liepājas sociālajam dienestam.

Kopumā valstī 2012.gadā apglabātas 50 personu ar nezināmu identitāti, kas ir mazāk nekā gadu iepriekš, jo saņemtie dati no pašvaldībām liecina, ka 2011.gadā šādu personu bija 62.

Valdība apmierinājusi VARAM lūgumu piešķirt 6173 latu 11 pašvaldībām, lai segtu izdevumus no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kas tām radušies, apglabājot cilvēkus, kuru personība nav noskaidrota.

Daugavpils pilsētas dome lūgusi 641 latu; Jēkabpils pilsētas dome – 194 latus; Jelgavas pilsētas dome – 482 latus; Jūrmalas dome – 259 latus; Rēzeknes pilsētas dome – 178 latus; Rīgas dome – 3615 latus; Kokneses novada pašvaldība – 130 latu; Ķeguma novada pašvaldība – 62 latus; Madonas novada pašvaldība – 254 latu; Stopiņu novada pašvaldība – 131 latus; Tukuma novada pašvaldība – 227 latus.