Aktīva rosība pēc pavasara un vasaras pārtraukuma atsākusies Liepājas Sociālā dienesta pensionāru dienas centros Vecliepājā un Karostā, kā arī senioru klubiņā Jaunliepājā, aicinot seniorus kopīgi saturīgi pavadīt brīvo laiku gan pašdarbības pulciņu nodarbībās un aktīvā atpūtā, gan tiekoties ar dažādiem interesantiem cilvēkiem un uzzinot ko jaunu, informē Liepājas Sociālais dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Rudens pasākumu sezonas atklāšana Dienas centrā Klaipēdas ielā 96a notiks 15. septembrī pulksten 14.30 ar Dzejas dienas literāri muzikālo pēcpusdienu, kura šoreiz būs veltīta Raiņa dzejai. Dzeju lasīs aktrise Agnese Ose, muzicēs Andris Kristons un Eduards Talalass.

18. septembrī pulksten 13 plānota tikšanās ar Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāju Aiju Barču, kura informēs par senioriem aktuāliem jautājumiem valsts likumdošanā un pensiju sistēmā.

22. septembrī pulksten 13 senioriem plānota tikšanās ar Liepājas Reģionālās slimnīcas radiologu Andri Kalnu, lai runātu par tēmu " Par un ap radioonkoloģiju".

Abos pensionāru dienas centros atsākušās arī pulciņu nodarbības. Klaipēdas ielas Pensionāru dienas centrā darbojas sieviešu vokālais ansamblis "Kurzemīte", dejotāju kopa, galda spēļu pulciņš, vingrošanas grupa, nūjotāji. Pavisam pulciņos aktīvi iesaistījušies vairāk nekā 60 aktīvie seniori. Centrs darbojas katru darba dienu no pulksten 11 līdz 17, informācija pa tālruni: 26 626 583.

Savukārt Karostas Pensionāru dienas centrs Ģenerāļa Baloža ielā 1 atvērts darba dienās no 10 līdz 16. Centrā iespējams izlasīt laikrakstu "Kurzemes Vārds", ir dažādas galda spēles brīvā laika pavadīšanai. Darba dienās no 9 līdz 12 7.kabinetā senioriem pieejama arī internetbanka komunālo maksājumu veikšanai un izdruku veikšanai no bankas konta sociālās palīdzības jautājumu kārtošanai.

Trešdienās no 14 līdz 15 notiek tējas dzeršanas klubiņš, kurā iespējams pavadīt laiku sarunās ar citiem senioriem par hobijiem, politiku un citām interesantām lietām. Otrdienās notiek dziedāšanas un līnijdeju nodarbības, kurās gan dalībnieku skaits šobrīd ir pietiekošs. Toties interesenti vēl var pieteikties uz novusa spēles pulciņu trešdienās no 11 līdz 14, nūjošanas nodarbībām ceturtdienās no 12.30 līdz 13.30 un rokdarbu radošām nodarbībām no pulksten 14 līdz 16.

Abu Pensionāru Dienas centru aktīvisti jau sākuši gatavoties arī Starptautiskās veco ļaužu dienas svinībām, kuru pasaulē atzīmē 1. oktobrī.
Plašāka informācija par Karostas pensionāru centra aktivitātēm pa tālr. 634 54355.

Arī Jaunliepājā, T. Breikša ielā 45 darbojas senioru klubs "Jaunliepājas dzirkstele", kurš atvērts otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 11 līdz 16. Klubiņā aicināti pievienoties aktīvie seniori no Jaunliepājas, Ziemeļu priekšpilsētas un Zaļās birzs. Šeit notiek rokdarbnieku nodarbības, dziedāšanas kopas "Dzirkstele" mēģinājumi, arī kopīgi pasākumi. 22. septembrī pulksten 15 plānota tikšanās ar Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieku Gunāru Ansiņu par pilsētas aktualitātēm, uz kuru aicināti visi interesenti. Plašāka informācija pa tālr. 25904703.

Pensionāru dienas centru darbības mērķis ir sniegt bezmaksas pakalpojumus, piedāvājot iespēju senioriem būt aktīviem un bagātināt savu dzīvi, kā arī integrēties sabiedrības dzīvē un piedalīties pasākumos, atbilstoši veselības stāvoklim, garīgajām un fiziskajām spējām. Visas nodarbības Pensionāru dienas centros ir bez maksas. Vairāk informācijas šeit.