Šajās dienās licencēšanas procesu ir izgājušas visas Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes jaunās programmas un ir gatavas uzņemt studēt gribētājus, informē Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Jaunās programmas top Eiropas sociālā fonda projektā, un to izstrādē ir iesaistītas četras augstskolas – Liepājas Universitāte, Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija.

Licencēšanas procedūru jau ir izgājušas doktora studiju programma "Izglītības zinātnes" un maģistra studiju programma "Izglītības zinātnes", bakalaura studiju programma "Logopēdija" un otrā līmeņa studiju programma "Skolotājs". Tikko licenci ir saņēmušas 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Pirmsskolas skolotājs", bakalaura studiju programmas "Sākumizglītības skolotājs" un "Skolotājs".

Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes dekāne Linda Pavītola, kuras fakultātē tiek realizētas šīs studiju programmas, saka: "Svarīgi, lai programmas nedublētos – mēs samazinām fragmentāciju, turklāt ir svarīgi sagatavot skolotāju, kurš atbilstu mūsdienu izglītības nostādnēm, saturam un pieejām."

Liepājas Universitātē pieteikšanās studijām sākas ar 13.jūliju un ilgst līdz 2.augustam. Vairāk info www.liepu.lv.