Otrdien, 19.decembrī, svinīgā pasākumā Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos Atis Deksnis pasniedza Liepājas pilsētas Gada balvu zinātnē.

Šoreiz balvu saņēma Dr.paed. Alīda Samuseviča, Dr.paed. Pāvels Jurs, Dr.philol. Anita Helviga, Dr.art. Vēsma Lēvalde un Dr.paed. Gunta Bēta, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Uzrunājot balvas laureātus un klātesošos, ekspertu komisijas priekšsēdētājs un Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Deksnis uzsvēra, ka Gada balvas zinātnē mērķis ir izcelt tos pētnieciskos darbus, kas nozīmīgi dažādās nozarēs – Liepājas un visa reģiona izaugsmei. "Kvalitatīvi pētījumi ir nepieciešami pilsētai, jo tie parāda procesus sabiedrībā, kurus mēs ikdienā neredzam vai nespējam ieraudzīt kopainā. Paldies pētniekiem un zinātniekiem par ieguldīto darbu, negulētajām naktīm, stresu un neatlaidību," sacīja A. Deksnis.

Alīda Samuseviča un Pāvels Jurs tika izvirzīti Gada balvai zinātnē nominācijā "Gada pētniecības aktivitātes", rekomendējis Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūts par pētījumu "Liepājas 9. – 12. klašu skolēnu pilsoniskā attieksme". Kā uzsvēra komisija, pētījums ir nozīmīgs Liepājas pilsētas izglītības sistēmai, kurš apliecina jauniešu pilsoniskās attieksmes nozīmīgumu pilsoniskās sabiedrības pastāvēšanai. Pētījums veikts pirmajā etapā, uzsverot, ka pētījumu ir vērts turpināt daudz lielākos apjomos. Prēmija 700 eiro.

Anita Helviga tika izvirzīta Gada balvai zinātnē nominācijā "Gada pētniecības aktivitātes", rekomendējis Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārais institūts par simtgadnieka, dienvidkurzemnieka Jēkaba Rūsiņa daiļrades pētījumiem. "A. Helviga šajā gadā aktīvi pētījusi Liepājas puses literātu darbību, īpaši šī gada simtgandnieka Jēkaba Rūsiņa radošo darbību. Kvalitatīvā izpēte un analīze apkopotā veidā plašākai sabiedrībai nonākusi caur publikācijām un Jēkaba dzejas izlasi "…atnāc, draugs, pretī man…", kuras sastādītāja un ievada autore ir A. Helviga. Pētnieciskais darbs ir nozīmīgs ieguldījums latviešu literatūras personību izzināšanā", norādīja komisija. Prēmija 600 eiro.

Vēsma Lēvalde izvirzīta Gada balvai zinātnē nominācijā "Gada promocijas pētījums", rekomendējis Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārais institūts par promocijas darbu "Klasikas iestudējumi Oļģerta Krodera režijā: teksts un tā interpretācija". Kā norādīja ekspertu komisija, lai gan LiepU Kurzemes Humanitārais institūts pretendenti izvirzījuši nominācijā "Gada promocijas pētījums", V. Lēvalde ir pelnījusi pretendēt nominācijā "Jaunā zinātnieka balva". Uz promocijas darba bāzes ir tapusi monogrāfija "Hamleta vārdi", kas ir unikāls pētījums Latvijas teātra vēsturē. Monogrāfija Latvijā ir ļoti labi novērtēta un pieprasīta. Pēc komisijas vērtējuma, V. Lēvaldei tika piešķirta balva nominācijā "Jaunā zinātnieka balva". Prēmija 650 eiro.

Gunta Bēta izvirzīta Gada balvai zinātnē nominācijā "Gada promocijas pētījums", rekomendējis Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūts par promocijas darbu "Māsu profesionālā lietpratība pacientu izglītošanas procesā", kurš izstrādāts pedagoģijā, pieaugušo pedagoģijas apakšnozarē. Kā norāda komisija, darbs vērtējams kā inovatīvs pētījums, jo līdz šim Latvijā ir bijis tikai viens pētījums par māsu profesiju citā šķērsgriezumā. Māsu pedagoģiskajai sagatavotībai pievērš ļoti maz uzmanības. G. Bētas veiktais pētījums ir vērtējams kā nozīmīgs visai sabiedrībai kopumā, jo māsām ir svarīga izglītošanas procesa mijsakarību nozīmes izpratne un to funkcionāls nodrošinājums. Prēmija 550 eiro.

Kopējais balvas fonds arī šogad bija 2500 eiro.

Balvas piešķiršanas mērķis ir atbalstīt starptautiski atzītu pētījumu izstrādi un publicitāti visās Liepājas Universitātes pētniecības jomās, sekmēt Liepājai un Latvijai aktuālu jautājumu inovatīvus risinājumus, veicināt jaunu zinātnieku piesaisti pētniecībai un viņu profesionālu izaugsmi, sekmēt inteliģences un zinātnieku piesaisti Liepājai. Gada balvu zinātnē Liepājā piešķir jau septīto gadu.